Regjeringen flytter Forbrukertilsynet til Skien!

Gladnyhet: Hovedkontor og 35 arbeidsplasser

Statsrådene Torbjørn Røe Isaksen og Bård Hoksrud var i dag på Skiensvisitt med en gladnyhet:

Regjeringen har bestemt å flytte hovedsetet for Forbrukertilsynet fra Oslo til Grenland. Det betyr minst 35 arbeidsplasser.

Førstekandidatene ved kommunevalget for de 3 regjeringspartiene var møtt fram for å ta imot den gode nyheten sammen med media. Her er Jørn Inge Næss, Emilie Schaffer og Gustav Søvde sammen med statsrådene

 

Næringsministeren: Det er på høy tid at Grenland får et hovedkontor.

– Dette er ikke bare nye arbeidsplasser, men også et hovedkontor. Det var på høy tid at Grenland får en større etablering. Grenland havner ofte i en mellomposisjon og det har vært lettere å legge statlige arbeidsplasser i Drammen eller Akershus. Det er ingen naturlov at hovedkontor skal ligge i Oslo. Dette er kompetansearbeidsplasser som gjør regionen mer attraktiv for å få folk til å flytte hjem, eller at nye ønsker å flytte hit, sa Torbjørn Røe Isaksen til TA.

 

Venstre pådriver for å flytte oppgaver til regionene

Da regionreformen ble vedtatt sa saksordfører for regionreformen og Venstres kommunalpolitiske talsmann, André N. Skjelstad:

– Jeg er godt fornøyd med den reformen vi har vedtatt. Vi skaper store regioner som kan overta viktige statlige oppgaver. Dette er viktig for de som tror på maktspredning og et levende distrikts-Norge.

– Venstre har vært opptatt av en regionreform som skaper større og mer robuste regioner som kan få flere oppgaver og mer ansvar. I tillegg har Venstre vært en forkjemper for at regionene skulle motta nye oppgaver. Viktige gjennomslag på oppgavefeltet inkluderer oppgaver tilknyttet regional næringsutvikling og integreringsarbeid, men også fylkesmannens oppgaver som ikke er tilsyns- og kontrolloppgaver.

Regjeringen følger opp regionreformen

– Det som nå er vedtatt, viser at Regjeringen er opptatt av Grenland som en region, og ikke bare enkeltkommuner, hvilket er svært positivt, sier Gustav Søvde, som er Venstres 1. kandidat i Skien ved kommende kommunevalg.

– Venstre vært en forkjemper for at regionene skulle motta nye oppgaver. Nå flyttes oppgaver og det kom i dag Grenland til gode.