Mette Lothe nye leder i Haugesund Venstre

Haugesund Venstre

På Haugesund Venstre sitt årsmøte torsdag 10. januar ble Mette Lothe valgt til ny leder i Haugesund Venstre. Hun tar over etter Bjørn Gunnar Husby, som har vært leder i tre år.

Med Mette Lothe som leder får Haugesund Venstre en engasjert og dyktig leder som ønsker å bygge en sterk organisasjon og øke antall medlemmer i lokallaget. Politisk er spesielt skole, det å ta ansvar for de som faller utenfor samfunnet og kultur saker Mette Lothe er opptatt av.

Styret

Resten av styret består av Kristian Solberg, Monica Tindeland, Lene R. Mathisen og Torbjørn V. Grønn. Sammen med nyvalgt leder har styret foran seg et valgkampår, hvor Haugesund Venstre ønsker å skape en grønn og moderne by med rom for alle.

På årsmøtet vedtok Haugesund Venstre følgende politisk resolusjon:

Haugesunds parker og uteområder skal ikke være til pynt, de skal brukes!

Det kreves mange ulike tiltak for at vi skal nå dette målet. Dersom du kan bruke utslippsfrie fremkomstmidler for å komme deg på jobb, levere barn i barnehagen og dine fritidsaktiviteter også er i gang/sykkelavstand, vil du har mulighet til redusere bilbruken betraktelig.

Haugesund Venstre vil legge til rette for at flere velger bort bilen i hverdagen, og derfor må vi i tillegg til å prioritere kollektivtransport og utbygging av sykkel- og gangfelt, også stimulere til økt boligbygging og næring i sentrum.

I dag er det mange boligprosjekter på gang i Haugesund, både prosjekter som er startet opp og prosjekter som er ferdig regulert, men ikke igangsatt. Og kommunen jobber med regulering av Flotmyr og områdene ved Meieribygget i Karmsundgata. Økt boligbygging skal ikke bare handle om flere boliger og leilighetsbygg, det må også handle om å legge til rette for at de som skal bor der skal trives, både innendørs og utendørs.

Haugesund Venstre vil at beboerne skal være med å bestemme hvordan uteområdene skal være. Vi ønsker oss flere miljøgater der asfalt er byttet bort med trær, plass for fellesaktiviteter og redusert parkeringsareal slik at ungene kan leke.

Vi vil oppgradere eksisterende parker slik at disse blir brukt i langt større grad enn i dag. Flere lekeapparater, spise/sittegrupper, overbygde benker og utegriller kan være noen eksempler på tiltak. Vi skal ha parker som brukes, ikke parker til pynt.