Haugesund Venstres inntekter og utgifter 2018

Foto: Chris-Håvard Berge (CC BY-NC 2.0), https://flic.kr/p/7ifJik

Haugesund Venstre sine inntekter kommer fra det offentlige. Åpenhet er viktig for tilliten til politikere og demokratiet. Derfor velger vi å publisere våre inntekter og utgifter 2018.

 

Dato Inntekter Utgifter
19.01.18 KUF. Leie av lokale.   500,00
27.01.18 KUF. Leie av lokale. ( 2 ganger ved feil)   500,00
27.01.18 Carlos Kaffe AS. Kaffe   225,00
31.01.18 Venstres Hovedorganisasjon. Etterbetaling kontingent 325,00
30.01.18 Overføring fra KUF. (Feilbetaling 27.01.18) 500,00  
09.02.18 Haugesund kommune. Gruppe og repr.støtte. 21 173,00  
27.02.18 Reiseutgifter fylkesårsmøte Stavanger   1 253,00
21.03.18 KUF. Leie av lokale   750,00
23.03.18 Statlig partistøtte 11 382,08  
02.04.18 Rogaland Venstre. Deltakelse fylkesårsmøte   10 650,00
01.05.18 Støtte 8.marskomiteen   500,00
31.05.18 Reiseutgifter Venstreskolen 1 i Stavanger   100,00
31.08.18 Venstres Hovedorganisasjon. Kontingent 2 700,00  
05.09.18 Facebook-annonser   384,63
01.10.18 Gave og arrangement   1 309,30
03.10.18 KUF. Leie av lokale.   1 000,00
20.11.18 Bevertning styremøte.   337,00
  Renter 30,00  
  Kontohold   36,00
Utgående beholdning: 36 110,08 17 544,93