Bru med fornuft

Foto: Poppe-Holmdahl

Det har blitt en del debatt rundt hvilken type bru som skal bygges ved Mølla og over Mosseelva til det nye området ved Verket. Det klart beste for lokalsamfunnet er en bru for kollektiv og myke trafikanter. Det viser konsekvensanalysen for utredningen av bruplanene.

En bru for kollektiv og myke trafikanter vil kunne ha et mindre omfang enn en bru for alle typer trafikk. Stor trafikk over brua vil også skape problemer for Mølla som har sitt kornmottak rett ved veien fra Storgata til brua. Konsekvensutredningen for brua viser at en bru for kollektiv og myke trafikanter samlet sett vil gi tolv ganger så mye pluss til lokalsamfunnet som alternativet. Analysen anbefaler å gå videre med ett alternativ; en bru for kollektiv og myke trafikanter.

Noen nøkkeltall; Det vil bli tre ganger så stor belastning med støy og forurensing – og en større rød støysone – dersom det åpnes for generell trafikk. Det samme vil gjelde for trafikkbelastningen i området. Den vil også bli tre ganger så stor. En bru for generell trafikk vil samtidig belaste Gudegården som kulturminne i dobbelt så stor grad som alternativet. Det samme vil gjelde for påvirkningen av natur og friluft i området. For barn og unges oppvekstmiljø vil en bru for kollektiv og myke trafikanter være tre ganger bedre enn alternativet.

De som i denne måneden blir de første til å flytte inn i den nye blokka på det nye boligfeltet ved Mosseelva på Verket-området, vil ikke ha noen bru å kjøre over. Det samme vil gjelde de neste fem blokkene som skal stå ferdig dette året. De vil alle måtte kjøre Osloveien for å komme hjem. Og hvorfor skal de ikke det? Dette boligområdet er så nær sentrum at det er lite behov for å kjøre dit. De som bor der vil mest sannsynlig bruke bil når de skal lenger enn til sentrum og hvorfor skal de da tvinges til å kjøre gjennom sentrum for å komme dit de skal? De vil i tillegg allerede ha tilpasset seg et kjøremønster utenom sentrum før brua vil stå ferdig, siden det vil ta tid å bygge den.

Noen mener at boligene i dette området nær elva samt et framtidig hotell bør kunne kjøre via sentrum. Da må brua dimensjoneres for større trafikk og den store trafikken skal altså gå gjennom sentrum. Hvorfor skal den det? Er det ikke nok gjennomgangstrafikk i sentrum allerede? Arbeider ikke bystyret for at dagens gjennomgangstrafikk skal legges under byen så man slipper å ha den i gatene? Hvorfor skal man da lage en bru som øker trafikken i sentrumsgatene?

Hva med trafikken til hotellet – varetransport og transport av folk? De fleste som kommer til hotellet med varer kommer utenbys fra. Da vil de komme på E6. Hvorfor skal de da kjøre en omvei gjennom sentrum, øke sentrumstrafikken og skape vansker for Mølla? Et omvendt Kinderegg altså.

Det samme gjelder folk som kommer kjørende utenbys fra og som skal være gjester på hotellet. For dem blir det også en omvei fra E6 å tvinges til å kjøre gjennom sentrum. De som kommer med tog og ferge og ekspressbuss kan ta buss eller drosje til hotellet via den nye brua om de ikke foretrekker å gå den kilometeren det er dit. Buss og drosjetrafikken kan gå over brua uansett.

Totalt sett vil det altså bli rimeligere å bygge en bru for kollektiv og myke trafikanter, mye bedre for lokalsamfunnet og mest praktisk for beboere i området samt brukere og drivere av hotellet. En vinn-vinn-situasjon vi egentlig ikke kan takke nei til. I denne saken burde det ikke være vanskelig å velge fornuftig.

Konsekvensutredningen som er omtalt i innlegget.

Kort oppsummering/oversikt over saken.