Voss Venstre – Lokallaget 2019

Voss Venstre har organisasjonsnr 921060939.

Styreleder for Voss Venstre er Frédéric Larsen (2019 – 2020)

Styret består ellers av:

Odrun Vellene Vevatne (2019 – 2021)
Ingebjørg Winjum (2019 – 2021)
Jens Håkon Birkeland (2019 – 2021)
Katrina Øvsthus Stavenes (2018 – 2020)
Atle Seim (2018 – 2020)

 

Varamedlemer:

Leif Helge Vevatne, 1. vara
Elin Seim, 2. vara
Knut Olav Nestås, 3. vara
Torstein Gunnarson, 4. vara

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**