La oss snakke om friminutt

Foto: iStock

Friminutt er viktig både for læring og fysisk aktivite. Derfor må vi også snakke om friminutt i skolen.

Lengre undervisningsøkter

Karmøy kommune vurdere å forlenge timene i barne- og ungdomsskolen fra 45 til 60 minutter, slik Tysvær kommune har. Dette skal være til det best for elevene og for undervisningen. Men er det slik at vi får en bedre skole når eleven må ha lengre sammenhengende undervisningstid?

Dessverre er det slik at barn sitter mye i ro, spesielt når de begynner på skolen. Derfor bør vi i dagens skole også diskutere friminutt. Disse små pausene i hverdagen er det lite debatt om i Norge, men viktige er de.

Behov for mental pause

Undersøkelser viser at barn og unge opplever travle og slitsomme dager og press for å oppnå gode resultater. For oss alle er det slitsomt å konsentrere seg lenge om gangen, derfor er friminutt en viktig mulighet for eleven til å hvile tankene og senke skuldrene. En mental pause. På høyskoler og universiteter har vi voksen 45 minutters forelesning og 15 minutters pause.

Fysisk aktivitet gir bedre læring

Friminutt med utelek og fysisk aktivitet er bra for barns helse og læring. Bevegelse stimulerer til tenkning. Elevene vil konsentrer seg mer i timene, og gjennom samhandling med andre barn styrkes barns sosiale og emosjonelle utvikling. Forskning i Finland viser at barn som deltar i mer fysisk aktivitet og har tid til å leke i løpet av skoledagen, gjør det bedre faglig enn barn som sitter stille.

Også lærerne har behov for å hvile tankene og hjerne, og pauser gir dem mulighet til å tenke dypere og bredere i forhold til undervisningen. Friminutt gir lærerne mulighet til faglig refleksjon.

Dessverre er det slik at noen elever opplever mobbing og ensomhet i friminuttene. Heldigvis er det flere skoler som har satt i gang tiltak som for eksempel trivselsvakt, for å sikre at flest mulig elever trives i pausene.

15 minutter friminutt

I Norge har skoler forskjellige måter å organisere timer og friminutt på. Det er ingen regler for hvor lenge en time skal være, eller hvor langt er friminutt skal være, men elevene har rett på hvile. Kanskje bør vi la oss inspirere av Finlands friminuttpraksis, der 15 minutt av hver time skal være friminutt, men med frihet til skolene å organisere slik de mener det er best.

Det beste for elevene og undervisningen er kanskje ikke å ha lengre sammenhengende undervisning. I Finland anses friminutt som viktig både for læring og fysisk aktivitet, det bør det også i Norge. Derfor må vi også snakke om friminutt.

Lenke: https://hnytt.no/2019/01/18/la-oss-snakke-om-friminutt/

Bjørn Gunnar Husby, Haugesund Venstre

1.vara til oppvekststyret i Haugesund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**