Hvorfor stemmer du – eller ikke?

folkeavstemning, "Foto: Irene Kaspersen"

Fredrikstad er en by i vekst. Antall innbyggere øker, og dermed også antallet stemmeberettigede. I 2015 var det nesten 4000 flere velgere enn fire år tidligere. Likevel gikk antall avgitte stemmer ved siste bystyrevalg ned med ca. 2500 sammenliknet med valget i 2011, og det til tross for at MDG etablerte seg som nytt parti i bystyret.

De tre store partiene i Fredrikstad, Ap, H og Frp, mistet sett under ett hele 4000 velgere. Det er mange tapte velgere for en by med litt over 62.000 stemmeberettigede! Det betyr at bare 53 prosent brukte stemmeretten, og at det var større nedgang i valgdeltagelse i Fredrikstad enn i landet for øvrig. Hva skal få deg til å stemme på en av oss?

Hvor ble disse velgerne av? Ingen av de andre partiene, heller ikke MDG, klarte å trekke til seg mer enn 1500 velgere; de små partiene var med andre ord for mange ikke et godt nok alternativ, og forble små. Det betyr at partiene som i dag sitter i Fredrikstad bystyre, store som små, har et demokratisk problem: De representerer bare halvparten av velgerne.

Hvordan får vi velgerne som avsto fra å bruke stemmeretten sin i 2015 tilbake til valgurnene når et nytt bystyre skal velges i 2019? Det er et spørsmål som alle vi som er aktive i partipolitikken i Fredrikstad bør stille oss før vi igjen stiller til valg, men kanskje er det bedre at vi stiller spørsmålet til velgerne:

  • Hva er viktig for deg og hva er viktig for fellesskapet?
  • Hva bør ordnes først og hva kan vente?
  • Hva skal kommunen ta tak i og hva kan innbyggerne ta seg av selv?
  • Hva skal få deg til å stemme på en av oss?

 

Av Gerard Doetjes og Trond Svandal

(Innlegget ble også publisert i Fredriksstad Blad 9.3.2018)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**