Årsmøte 2019

Foto: www.dansing.no

Fredrikstad Venstre avholder sitt årsmøte mandag 21. januar kl 18.00 på Kafe Magasinet på Isegran. Alle som er interessert er hjertelig velkomen. Alle medlemmer har stemmerett.

Tove Hofstad kommer og inspirerer oss til den kommende valgkampen!

Dagsorden og utkast til program ligger vedlagt.

Dagsorden og møtebok

Programutkast 2019-2023

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**