Bedre tilrettelegging for foreldre som får barn mens de er under utdanning – Forslag fra Vefsn Venstre

Foto: Barnehage.no

Hvordan studenter med barn kan kombinere rollene som forelder og student er vesentlig for unge foreldres valg av studiested og utdanning. Når det gjelder praktisk gjennomføring av permisjoner og fravær finnes det nasjonale retningslinjer i Lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Detaljene er overlatt til den enkelte skole, og det viktig å ha kontakt med en rådgiver på den aktuelle skolen for å få en oversikt over dennes praksis rundt permisjon i forbindelse med fødsel og særskilt tilretteleggelse for gravide/ småbarnsforeldre. Dette gir rom for lokale forskjeller som kan ha negative konsekvenser for studenter med barn og studenter som ønsker å få barn i studietiden.

Granavollen-erklæringen sier at regjeringen vil forbedre støtteordningene for studenter som får barn. Et konkret tiltak er å gi personer i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet rett til foreldrestipend. Venstre vil også forbedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn.

Hva mer kan vi få til? Barnehagegaranti? Gratis barnehage? Høyere stipend? Nordland Venstre ønsker utredning av flere konkrete tiltak som gjør den økonomiske situasjonen lettere for foreldre som får barn mens de er under utdanning.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres fylkesårsmøte 27.01.2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**