Venstre løfter lokale, etiske og grønne innkjøp

Venstre går i front på grønn finansforvaltning, Foto: Wikimedia commons

Venstre fremmet forslag i Fellesnemnda 04.12.18 om strategi og reglement for innkjøp. Vi fikk fullt gjennomslag for dette. Den nye kommunen vil handle varer og tjenester for betydelige beløp. Gjennom bevisst og strategisk bruk av innkjøp som verktøy kan vi påvirke samfunnsutviklingen.

Slik vil venstre at Indre Østfold kommune skal bruke sine innkjøp:

✅ sikre grønne klima- og miljøvennlige innkjøp

Venstre ønsker et anbud utarbeides slik at klima- og miljø blir viktige faktorer når man tegner kontrakt.

✅ sikre etiske innkjøp

Venstre ønsker at man sikrer at man har etiske standarder for innkjøp. Feks at man hindrer barnearbeid, ikke investerer våre pensjonsfond i miljøfiendtlig virksomhet, osv.

✅ sikre at lokale tilbydere får delta i konkurranse

Rammeavtaler og anbud må utarbeides slik at det er mulig for lokalt næringsliv å gi reelle tilbud. Varer som kan handles lokalt gir et styrket lokalt næringsliv.

✅ sikre innovasjon

Innkjøp kan bidra til utvikling av nye løsninger og produkter dersom anbudsdokumenter inneholder krav til ulike løsninger. Slik kan det kommunale innkjøpsarbeidet bidra til innovasjon.

✅ sikre oss mot korrupsjon

Antikorrupsjons-arbeid er viktig også i norsk sammenheng. Bevissthet omkring relasjoner, habilitet, innkjøp og leveranser må ligge til grunn for den nye kommunens innkjøp.

I året 2019 skal den nye kommunen inngå en rekke kjøp og avtaler om alt fra teknologi, IT, dopapir, lyspærer, skolebøker, kontormøbler, vikartjenester, byggevarer, arkitekttjenester, osv. Betydelige summer skal skifte hender. Innkjøp er et viktig styringsverktøy for samfunnsutvikling for en så stor kommune som nye Indre Østfold kommune.

Derfor er det viktig at vi tidlig har på plass en strategi for hvordan vi ønsker å gjøre våre innkjøp. Vi må også sikre oss mot korrupsjon og juks. Sikre at vi gjør etiske og grønne innkjøp og sikre at vi kan handle lokalt dersom lokalt næringsliv får stille i konkurransen på like vilkår. Da bør ofte rammeavtaler styrkes opp i mindre biter – hvor også lokale kan legge inn anbud.

Venstre fikk gjennomslag i Fellesnemnda 04.12.18 for å prioritere arbeidet med å få på plass et reglement og en grunnleggende strategi på disse områdene.

P3 Økonomi og eierskap

Saken oppdatert 28.01.19:

Utvalget for økonomi og eierskap P3 i Indre Østfold kommune fikk i møtet 28.01.19 første informasjonspunkt om status for innkjøpsarbeidet i ny kommune gjennom felles innkjøpsordning. Den nye kommunen skal kjøpe varer og tjenester for milliardbeløp hvert år. Og bare på IT-siden skal 150 forskjellige systemverktøy på plass innen kort tid med god drift fra 1.1.2020. Politikerne i Indre Østfold kommune skal få sette sitt preg på strategiene i tiden fremover.

 

Venstre går i front på grønn finansforvaltning