Høyere utdanning og Campus Kristiansund på Nordmørskonferansen

Kjartan Allemning, politisk rådgiver Kunnskapsdep. sammen med Ragnhild Helseth og Pål Farstad på Nordmørskonferansen 2019, "Foto: K.Venstre"

Venstres Kjartan Almenning, politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet , var innleder på Nordmørskonferansen 2019. Tittelen på hans foredrag var Norge inn i fremtiden. Kristiansund fikk gode spor å følge for videre arbeid for Campus Kristiansund

Vel verdt å merke seg Langtidsmeldingen for forskning og høyere utdanning, og de to stortingsmeldingene som kommer om henholdsvis samarbeid utdanning og arbeidsliv, og en annen om å stimulere til utenlandsopphold under studie. Av andre interessante poeng som ble understreket av Allmenning, er hvor viktige humaniorafagene også er sammen med realfag og teknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**