Ja til de gode leksene

Haugesund Venstre

Vi i Haugesund Venstre vil utfordre skolene i Haugesund på deres leksekultur, men det skal være lærerne som finner ut av hva som er de gode leksene, og de skal ha metodefrihet. Lærerne kjenner elevene og de skal ha frihet til å gi lekser basert på en pedagogisk tilnærming.

 

Arbeiderpartiets oppvekstutvalg vil avvikle hjemmelekser. Vi i Haugesund Venstre ønsker ikke å forby lekser, men vi vil ha en leksebevisstskole i Haugesund. En skole hvor bruken av lekser blir evaluert, slik at eleven kan få de gode leksene.

Skole-hjem samarbeid

For mange foreldre er lekser en mulighet til å følge med på barnas skolearbeid. I barnehagen er foreldre vant med å få daglig oppdatering om sitt barn. Slik er det ikke i skolen, og da er lekser en mulighet til å få involvere seg mer i barnets skolehverdag. Denne involveringen fremmer også mer skole-hjem samarbeid.

Tidspress og arbeidsvaner

Mange barn og ungdom lever i dag hektiske liv, og flere opplever tidspress. Lekser er en av årsakene til dette tidspresset. Det bør ikke være slik at elevene må sitte flere timer til dagen med lekser. Derfor må leksekulturen i skolen utfordres.

I skolen er det noen elever som har dårligere arbeidsvaner enn andre. Får disse elevene lekser som de ikke mestrer, vil de kunne utvikle enda dårligere arbeidsvaner, spesielt hvis mor eller far ikke kan hjelpe dem. Da er det viktig at det gis lekser som alle kan mestre. De gode leksene.

Den gode leksen

Et eksempel på den gode lekse er hvordan de har gjort det på Saltveit skole. Der gis det ikke felleslekser før i 5.klasse. Istedenfor gis elevene et felles oppdrag. De skal lese selv, eller bli lest for, i femten minutter daglig. Håpet er å fremme leseglede. Da handler det om å gi de gode leksene, ikke mengden.

 

Monica Tindeland, Haugaland Unge Venstre

Bjørn Gunnar Husby, Haugesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**