Venstre vil belønne idrettslag som satser miljøvennlig

Plast på avvei er et stort miljøproblem. Bruken av plastgranulat som forsvinner ut i avløpsnettet vårt, er et av eksemplene på plastproblematikken og dette vil Venstre gjøre noe med. I Sola har vi en fantastisk finansieringsordning der vi yter kommunale tilskudd til idrettsanlegg som idretten bygger selv. Venstre ønsker at man gjennom denne ordningen skal kunne belønne ekstra de kunstgressanlegg som velger annet mer miljøvennlig innfall en plastgranulat.

Det foregår et arbeid både hos Fotballkretsen samt gjennom spillemiddelordningen til Rogaland fylkeskommune om hvordan man kan ta i bruk anlegg uten plastgranulat. Alternativene finnes allerede, men noen av dem koster dessverre mer enn plast. Derfor ønsket Venstre en sak for å se på hvordan vi kunne belønne idrettslagene som tok miljøansvar.

Venstres Anja Berggård Endresen beklager de andre partienes “vente og se holdning” i denne saken, for Berggård Endresen sitt forslag fikk bare Venstre sin stemme og falt. Hun lover imidlertid å løfte denne saken igjen når utvalg for oppvekst og kultur senere får retningslinjene for tilskuddsordningen til vurdering og håper at de andre partiene da vil være med og ta lure miljøgrep.