Resolusjon om skole og psykisk helse fra Rogaland Venstres fylkesårsmøte

Depresjon hos ungdom øker og bruken av legemidler mot depresjon hos ungdom har fordoblet seg på 10 år. Venstre ønsker å gjøre en innsats for å få ned disse tallene.

Sola Venstre tok derfor initiativ til en politisk resolusjon med flere konkrete forslag som kan settes inn for å gi støtte til de som utfordringer med psykisk helse i den videregående skolen. Kari Vevatne skisserer at mer fokus på psykisk helse for elevene, høynet kunnskap om problematikken hos lærerne og bedre helsefaglig oppfølging er noen av de grepene som må tas. Sola Venstre er svært fornøyd med at deres innspill ble enstemmig vedtatt av en samlet fylkesårsmøte i Rogaland Venstre. Resolusjonen kan leses i sin helhet her:

 

Skole og psykisk helse

Depresjon hos ungdom øker og bruken av legemidler mot depresjon hos ungdom har fordoblet seg på 10 år. En undersøkelse utført høsten 2018 blant norske ungdommer under 17 år, viser at 2100 jenter bruker antidepressiva regelmessig, mens det er 1130 gutter.

Samtidig viser statistikk at det er flere menn enn kvinner som gjennomfører selvmord. Rogaland Venstre mener at det er viktig å arbeide systematisk for å få kunnskap som kan bidra til at flere gutter velger å søke hjelp.

Årsakene til depresjon er flere. Ungdommene selv sier at de kjenner stort press for å være vellykkede og flinke og de blir ofte stresset på grunn av en opplevelse av å ikke å strekke til.
Samtidig bruker ungdommer mye tid på sosiale media og stadig mindre tid i direkte kontakt med venner og som deltager i sosiale sammenheng. Ensomhet beskrives derfor også ofte som et problem hos ungdom.

Mobbing er en stor og vedvarende utfordring blant barn og unge. Mange opplever at selvtilliten og en positiv selvfølelse forsvinner på grunn av negative kommentarer fra andre.
Dette starter tidlig i grunnskolen. Det er viktig at opplæring i psykisk helse også starter tidlig, og at det er kompetanse på tema i hele skoleløpet. Utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet er særlig avgjørende for å mestre eget liv.

Det er en viktig samfunnsutfordring å snu denne utviklingen. I denne satsningen vil bl.a videregående skoler være viktige.

Venstre vil:
– Innføre skoleringsprogram innen tema psykisk helse for alle lærere på videregående skoler.
– Innføre obligatoriske timer på alle trinn i videregående skoler for elevene innen tematikken psykisk helse.
– Ansette helsesøster eller andre profesjonelle ved alle videregående skoler som tilbyr tett oppfølging av elever som har behov for det.
– Etablere faste møtepunkter mellom hjem og skole.

Psykisk helse
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**