Kontaktinformasjon for Hordaland Venstre

Postadresse: Postboks 45 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Telefon: 55 55 30 60
E-post: [email protected]

Fylkessekretær Gro Gjelsvik, mobil: 980 17 528, [email protected]
Kontortid: Måndag, onsdag, fredag 9 -16

Venstres kommunestyrerepresentantar 2015-19

Fylkesstyret

(fra og med februar 2019)

Fylkesleiar
Åsta Årøen, Bergen
Mob: 995 22 847
[email protected]

1. nestleiar:
Geir Angeltveit – mob. 404 01 753
[email protected]

2. nestleiar
– og leiar av valkamputvalet for Vestland Venstre i 2019
Bjørn Tore Sund – mob. 918 68 075
[email protected]

Styremedlemmer:
Ingrid Bjørke Nisamjan, Kvam – 408 72 932
Trude Sletteland, Bergen – 995 30 718
Bård Mangerøy, Alver – 93201815
Odrun Vellene Vevatne, Voss – 90221720

Vestland Unge Venstre

Leiar Ole Martini – [email protected]
Nestleiar Marius Hellan Hindenes – 90253074 – [email protected]

Hordaland Venstrekvinnelag

Kari Østervold Toft – mob. 913 80 629

Fylkestingsgruppa

Anne-Beth Njærheim, gruppeleiar
Mob: 915 16 011
[email protected]

Stortingsrepresentant

Terje Breivik
Mob:994 91 315
[email protected] eller [email protected]

Kontonummer Hordaland Venstre: 6504 10 31799
Vipps – Hordaland Venstre har Vipps-nummer 81038

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**