Nes i Viken Venstre!

Da var Viken Venstre formelt stiftet! Fylkeslaga Akershus, Østfold og Buskerud er lagt ned. Lokallagsleder Ole Andreas har sitti sammen med lokallaga fra Sarpsborg, Lørenskog og Nittedal, og trass i ulike geografiske og lokalpolitiske utfordringer er det godt å se at vi enes om det aller meste, og at spesielt Venstres grunnholdninger er godt forankra hos alle.

Det er et felles ønske for de fleste mindre lokallag at man skal samarbeide mer over kommunegrensene, og at man oftere driver med politiske workshops. Årsmøtet/stiftelsesmøtet gikk rolig for seg, men man savnet økt fokus og tidsbruk på generell politisk debatt og Viken Venstres standpunkt til sentrumspartiet Venstres posisjon i en høyreregjering.

Mye tid gikk med til å vedta politikk, ved siden av vedtekter og landsmøtedelegater. Favorittene fra vedtatt fylkesprogram må sies å være:
? Viken skal bli et nullutslippsfylke.
? Billigere og økt frekvens i kollektivtransport er en prioritet.
? Gaming og e-sport skal løftes opp for å skape flere sosiale arenaer for unge som ikke fanges opp tradisjonelle idretts- og kulturtilbud.
? Sikre flere lærlingplasser.
? Redusere læreres byråkratiske tidstyver, samt å utbedre skolehelsetilbudet.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**