Spørsmål om bruk av lærebedrifter

Foto: Fotograf Hattrem

Karl M. Buchholdt stiller spørsmål i formannskapet om kommunen krever at bedriftene har lærlinger når kommunen skal kjøpe varer og tjenester.

Spørsmålet har denne ordlyden:

Det offentlig skal være fremst i rekken for å bruke bedrifter som har lærlinger i offentlige innkjøp. Fra 1. januar 2017 skal offentlige myndigheter kreve bruk av lærlinger ved offentlige kontrakter.

Ved kommunale innkjøp skal kommunen benytte bedrifter som har lærlingeordning. Det er en stor fordel for bedriftene og samfunnet for øvrig. Det gir bedriftene mulighet til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, sikrer konkurranseevne og det gir ungdommene en mulighet til å få en utdanning.

Spørsmål til ordføreren:

Stiller Levanger krav om at bedriftene skal ha lærlinger i alle offentlige innkjøp og på hvilken måte kvalitetssikres dette?

Karl M. Buchholdt