Sarpsborg Venstre ønsker rett hovedlinje for den nye Østfoldbanen

Uttalelse fra Sarpsborg Venstres årsmøte, 11. januar 2019:

Sarpsborg Venstre har bestemt seg for å gå inn for Rett linje-alternativet når det gjelder Østfoldbanen.
Vi vil kjempe for et dobbeltspor som er effektivt og fremtidsrettet, og nye jernbanetraseer som i minst mulig grad berører folks boliger, viktige kulturminner og vernede naturområder.
Vi ønsker hovedstasjoner i Råde, på Rolvsøy og i Skjeberg.
Vi ønsker også at den eksisterende jernbanetraseen mellom Skjeberg og Råde skal moderniseres og at den utvikles til en bybane som kan bringe passasjerer raskt og enkelt i begge retninger mellom de tre hovedstasjonene.
I tillegg ønsker vi at enkelte av de nedlagte stasjonene gjenåpnes. For eksempel Greåker og Lisleby stasjon.
Hovedbegrunnelsen vår er at vi ønsker at det skal gå lokal bane der hvor folk bor og at alle enkelt og raskt skal kunne komme seg til en sentralbanestasjon for lengre reiser.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**