Skolene må bli bedre til å løfte guttene

- . For mange barn, og oftest gutter, blir møtet med skolen den første opplevelsen av å ikke mestre i forhold til krav og forventninger, skriver Lucie Katrine Sunde-Eidem og Guri Melby, Foto: Cathrine Dillner Hagen

I Adresseavisen 6. februar skriver stortingsrepresentant Guri Melby og bystyrerepresentant Lucie Katrine Sunde-Eidem om Stoltenbergutvalgets rapport “Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp”. Hele leserinnlegget kan leses her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**