Irene Storøy attvald som leiar

På årsmøtet i Bremanger Venstre 15. januar 2019 vart Irene Storøy einstemmig attvald som leiar.

Vi gratulerer!

Med seg i styret har ho Kåre Jarl Langeland, Åge Senneset, Åsmund Bortne og Rakel Rise Hallset.

Irene Storøy, leiar i Bremanger Venstre