Rehabiliteringstilbodet i Møre og Romsdal må sikrast

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre slår ring om rehabiliteringstilbodet både ved Mork og i Aure, (illustrasjonsfoto), Shutterstock

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre slår ring om rehabiliteringstilbodet både ved Mork og i Aure. Ei nedlegging av tilbodet vil få store, og uavklara, konsekvensar både for pasientar, pårørende og kommunane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Pasienten held seg til den behandling og dei tenester han eller ho har behov for, uavhengig av kva forvaltningsnivå som har ansvaret.

Rehabiliteringstilbodet for pasientar busett i Møre og Romsdal skal bli ivaretatt innanfor eit heilskapleg tilbod med både spesialisert rehabilitering og kommunale tenester. Mork rehabiliteringssenter og Aure rehabiliteringssenter er viktig i dette totalbildet og kan ikkje leggast ned utan at ein har tatt stilling til pasientens helseteneste. Det må være i tråd med Forskrift habilitering og rehabilitering og Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019.

Å legge ned velfungerande tenester og kompetansemiljø er ikkje rett medisin for å sikre rehabiliteringstilbodet i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal Venstre kan heller ikkje lenger godta underfinansiering av våre tenester, og forventa at styret i Helse Møre og Romsdal reverserer prosessen, og krev at Helse Midt vurderer skeivfordelinga som vedtatt finansieringsmodell (Magnussen-mod.) har for Møre og Romsdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**