Bystyret: – Venstre vil sikre videre drift av Den franske skolen

Venstre mener at vi må huske behovet til de franske familiene som bidrar og har bidratt til felleskapet i flere tiår, til vårt velferdssamfunn og byens mangfold. I bystyret den 11. februar under behandlingen av sak 20/19 – Utleie av areal på Eiganes skole valgte Venstre å stemme for innstillingen fra formannskapet. Les Annamaria Gutierrez (V) sitt innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Det sies at den enes død, den andres brød…

Men Venstre mener at vi må huske behovet til de franske familiene som bidrar og har bidratt til felleskapet i flere tiår, til vårt velferdssamfunn og byens mangfold. Vi må huske at disse franske barna er våre barn også, selv om de er kun her i kortere periode. De må kunne få skoleplass og pedagogisk innhold som er annerledes enn den norske. Dokumentasjonen fra den Franske ambassade og Nato er tydelig: uten dette tilbudet vil barna kunne gå glipp av godkjent skoleforløp etter endt utenlandsopphold.

Så understreker jeg at Venstre anerkjenner behovet til barna med spesielle behov. La det ikke være tvil om det. Men vi har en Skolebruksplan som gir oss et grunnlag å jobbe etter. Og nå svarer Rådmannen i sin vedlagt notat i saken at kapasitetsutfordringene på Madlavoll skole virker til å være håndterbare.

Venstre flytter ikke barn på med spesielle behov trenger forutsigbare rammer og tilvenning på impuls, uten en gjennomtenkt plan om hvordan de skal kunne få plass og tilføre nødvendige ressurser til deres undervisning, bare på grunn av vi får «kanskje» noen ledige lokaler. Jeg ønsker å understreke at Venstre anerkjenne behovet til de 14 elevene på Madlavoll, og ser fram til en sak om dette fra Rådmannen. La oss ikke ta dette på impuls, men på nøye vurderinger.

Denne saken handler om å fremforhandle en utleie og samtidig sikre skoleplass til de franske elevene i hvert fall de neste tre årene og dermed gir vi et pusterom til den franske skolen å finne et nytt og bærekraftig form. Denne saken handler om 64 elever som vi vet om i dag som trenger skole. Denne saken handler kanskje litt også om administrasjonen som har forhørt seg før vi politikerne har sagt sist ord i saken om den Franske skolen. Vi i Flertallet ønsker å leve opp til Stavangers historisk godt rykte som internasjonal by, der kommunen legger til rette. Ordfører har sagt det så vel så mange ganger: «Come for job, stay for the lifestyle.» Det inkluderer også undervisning til barna.

Så ønsker vi å kommentere at Venstre har stemt mot The Explorers og anser oppkjøpet av deres lisens som litt vel kreativt. Men Venstre er glad for at Explorers som vi har stemt i mot i sin tid, er nå tatt over British School med sin gode omdømme.

Venstre støtter i denne omgang det franske lokalsamfunnet og går for flertallsinnstillingen fra Formannskapet.

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**