God giv i Venstre – Valglisten er her

Sola Venstre

Venstres valgliste for kommende valg ble vedtatt med akklamasjon på nominasjonsmøtet til Sola Venstre i kveld.

Leder av nominasjonskomiteen, Eli Aspen la vekt på denne listen bar preg av en god miks mellom kommunalpolitisk erfaring samt nye folk. Hun understreket at de hadde hatt et ønske om en god aldersmessig blanding, at hele kommunen var representert og at kandidatene skulle være forbilder som kunne representere hele partiet i den kommende perioden. Aspen trakk frem at de denne gangen hadde to kumulerte kandidater, men at Sola Venstre har store ambisjoner om å øke antallet kommunestyrerepresentanter neste periode og øke gruppestørrelsen.

Nåværende gruppeleder, Anja Berggård Endresen, ble igjen nominert på førsteplass. Hun uttrykte takknemlighet for tilliten og gledet seg til å ta fatt på sin tredje periode som folkevalgt i Sola. Med seg som kumulert kandidat, fikk hun Stian Lie hagen. Han er leder i Sola Venstre, men sitter også som Venstres representant i Utvalg for levekår. Nummer tre på listen, er ungdomskandidaten Arian Rakhel. Han sitter i dag som styremedlem i Sola Venstre og som nestleder i Stor-Stavanger Unge Venstre.

 

Listen til Sola Venstre ser slik ut:

 1. Anja Berggård Endresen (kum), 1974
 2. Stian Lie Hagen (kum), 1985
 3. Arian Rahel, 2000
 4. Kari Vevatne
 5. Svein Skeie
 6. Magnar Mæland
 7. Eli Aspen
 8. Otto Vevatne
 9. Carina B. Stenseth Lund
 10. Kenneth Kristoffersen
 11. Henrik Walland Lund
 12. Frank Gregersen
 13. Adrian S. Lindberg
 14. Stig Erlend Midtgård

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**