Høy kvalitet i Solaskolen – takk til lærerne

Anja Berggård Endresen, Joachim Steinbru
I sitt innlegg om kvaliteten i Solaskolen i kommunestyret idag, trakk Venstres Anja Berggård Endresen frem både etter- og videreutdanning av lærere samt behovet for tilgjengelige skolebibliotek.
Berggård Endresen innledet med å si at vi har kjempegode lærere i Sola. Nesten 96 prosent av lærerne i Sola har godkjent utdanning. Sola kommune har prioritert etter- og videreutdanning av lærere i engelsk, norsk og matte slik at vi kan tilfredsstille de formelle kravene som innføres fra 2025. Tilstandsrapporten sier at man vil nå disse målene innen denne fristen, men Sola Venstre er enda mer utålmodige enn som så.
Venstre vil både prioritere samt støtte ekstra opp økonomisk for at Solalærerne skal sikre seg den nødvendige kompetansen slik at vi ikke ser tall som i denne rapporten der vi kan lese at bare 3 av 5 mattelærere har formell kompetanse til å undervise.
Venstres oppvekstpolitiker trakk også frem ønsket om at skolebibliotekene burde være mer åpne og tilgjengelige for elevene. Dette er ønsker som også er fremmet fra Ungdomsrådet samt tatt opp i dialogmøte mellom Ungdomsrådet og oppvekstpolitikerne. Berggård Endresen avsluttet sitt innlegg med å understreke at også skolebibliotekene var gode læringsarenaer og at hun håpet skolelederne ville ta grep for å åpne disse for elevene.
Les også Solabladet sin artikkel om kvalitetsmeldingen for Solaskolen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**