Ja til miljøterapeuter i skolen

Foto: Stock photo © -art-siberia

Haugesund Venstre ønsker i sitte program for 2019-2023 flere miljøterapeuter inn i Haugesundskolen. Dette for å styrke elevenes psykososiale miljø. Tanken er enkel, elever som trives og har det bra på skolen, lærer bedre.

 

På leder plass i HA 11.02 skrives det om å bygge et lag rundt elevene, som betyr å gjøre bruk av flere yrkesgrupper med forskjellige kompetanse inn i skolen. De som arbeider som miljøterapeuter i skolen er som oftest utdannet barnevernspedagoger, sosionomer eller vernepleiere. Disse jobber sammen med lærerne, og har en kompetanse som gjør det lettere for lærerne å konsentrere seg om undervisningen.

Elevene må bli sett

I løpet av en vanlig skoledag kan lærere oppleve elever med atferdsproblemer og psykiske utfordringer. Som lærer kan dette være utfordrende å håndtere, når det er det man primært ikke er utdannet til.

Gjennom sin kompetanse vil miljøterapeutene bidra med støtte til de elevene som har behov. De kan følge eleven tett opp, samarbeide med foreldre og ha samtalegrupper med elevene. Dette vil skape et bedre psykososialt- og læringsmiljø for elevene. Elever som opplever seg sett og verdsatt, lærer bedre.

Mestring

Vi Haugesund Venstre ønsker en skole hvor elevene opplever mestring, slik at de blir frie, trygge og selvstendige mennesker. Atferdsmessige, sosiale og psykisk utfordringer hos elevene kan vanskeliggjøre dette. Derfor ønsker vi miljøterapeuter sin kompetanse inn i Haugesundskolen.

Monica Tindeland, Haugaland Unge Venstre

Bjørn Gunnar Husby, Haugesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**