Vi bør være rausere

Foto: Joachim Steinbru
Venstre ønsker å bosette tyve flyktninger i Sola.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet Sola om å ta imot 20 flyktninger som allerede idag sitter i mottak i Norge. Det er viktig at vi setter inn ressurser for å tette kompetansegapet som er mellom flyktningene og de som allerede er bosett i landet sa Venstres Anja Berggård Endresen da saken ble behandlet i kommunestyret torsdag. De som kommer til Sola,bør så raskt som mulig få muligheten til å komme i jobb etter utdanning. Vi bosetter også flyktninger som allerede har kompetanse som kan brukes i arbeidslivet, men likevel blir mange stående utenfor arbeidsmarkedet.
Dessverre ønsket flertallet bestående av Høyre, Krf og SP bare å bosette 15 flyktninger.
En liberal asyl- og utenrikspolitikk legger til grunn menneskerettigheter og rettssikkerhet, selv der det er krevende.

Berggård Endresen viste til gode eksempler fra prosjektet Hurtigsporet. Dette er et samarbeid mellom NAV og NHO hvor NAV bidrar med hjelp til rekruttering og tilrettelegging for å ta inn mennesker med flyktningebakgrunn. I denne ordningen finnes det også gode støtteordninger som f.eks gir lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter mennesker med flyktningebakgrunn.

Stian Lie Hagen er Venstre sin representant i Utvalg for levekår, og vil løfte dette i neste utvalgsmøte. Han sier i en kommentar at det er trist å registrere at mennesker med flyktningebakgrunn har støtte utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet enn folk med norske etternavn. Derfor er prosjekter som Hurtigsporet, spennende tiltak som vi kanskje burde ha utforsket i Sola avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**