Referat fra Nominasjonsmøte for BU-lista 2019-2023

Protokoll

Fra Nominasjonsmøte i Alna Venstre

Nominasjonsmøte ble avviklet 8. januar 2019 på Tveita skole

01/18 KONSTITUERING

01.01 Registrering av fremmøtte

Disse var til stede: <tatt ut av personvernhensyn>

01.02 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

01.03 Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver

Mona Grønlie Herzog ble valgt til møteleder

Kjell Veivåg ble valgt til referent

Kristin Heger ble valgt til protokollunderskriver

02/18 AKTUELLE POLITISKE SAKER

Det var enighet om å avvikle denne diskusjonen i tilknytning til årsmøtet.

03/18 NOMINASJON

03.01 Presentasjon av nominasjonskomiteens forslag til valgliste

Rolf J. Knudsen presenterte innstillingen fra nominasjonskomiteen

03.02 Vedta antall kumulerte kandidater

Vedtak: Det kumuleres 3 kandidater

03.03 Valg av kandidater i rekkefølge fra plass 1. 19.

Følgende ble valgt:

1. Christian Johan Grønlie Herzog, f. 1972, Hellerud
2. Marte Thorstein, f. 1988, Ulven
3. Are Vidar Boye Hansen, f. 1975, Teisen
4. Nawaz Kahn, f. 1981, Lindeberg
5. Kristin Heger, f. 1972, Tveita
6. Ane Willumsen, f. 1958, Lindeberg
7. Kjartan Eide, f. 1939, Alnabru
8. Oliver Häfner, f. 1998, Ellingsrud
9. Astrid Glende Veivåg, f. 1949, Hellerud
10. Jon Langmoen, f. 1941, Lutvann
11. Espen Bunes Gustavsen, f. 1979, Tveita
12. Mona Grønlie Herzog, f. 1981, Hellerud
13. Mats B. Kirknes, f. 1978, Ulven
14 Jarl Ørger Eidsvåg, f. 1968, Hellerud
15. Elisabeth Hage, f. 1976, Haugerud
16. Steinar Haugsvær, f. 1967, Hellerud
17. Jarl Sveinung Rasmussen, f. 1976, Ellingsrud
18. Susanne Walle, f. 1992, Lindeberg
19. Kjell Magne Veivåg, f. 1946, Hellerud

Alle valg var enstemmige

03.04 Vedta delegasjon av myndighet til eventuelle suppleringer på valglisten

Vedtak: Styret får fullmakt til å supplere listen dersom dette blir nødvendig

04.04 Valg av tillitsvalgte på valglisten

Vedtak: Som tillitsvalgte velges

  1. Marte Thorstein
  2. Are Vidar Boye Hansen

04/18 Avslutning

Christian Grønlie Herzog opplyste at det pågår arbeid med et bydelsprogram for Alna Venstre. Dette vil bli lagt frem til godkjenning på et medlemsmøte tidlig på våren.

Mona Grønlie Herzog avsluttet møtet med takk for nominasjonskomiteen og de fremmøte

 

Mona Grønlie Herzog, Møteleder

Kjell Veivåg, Referent

Kristin Heger, Protokollunderskriver

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**