Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 14.2.19

Franziska Wika

Ordfører!

Det er nå litt over en uke siden at vi feiret Samenes nasjonaldag i Mosjøen. En meget flott og spesiell dag fordi vi avduket statuen av Elsa Laula Renberg, den eneste statuen av en samisk kvinne i hele Sápmi og sannsynligvis også i hele verden. Renberg var en pioner blant sine egne, og hadde sterk tilknytning til Mosjøen og Vefsn.

Vi har også fått tospråklige skilt ved alle innfartsveier til Mosjøen for å synliggjøre den samiske tilstedeværelsen i kommunen som forøvrig strekker seg langt tilbake i tid.

Jeg regner med at ordføreren er like stolt over at vi kan bidra med synliggjøring av den sørsamiske kulturen i vår kommune som jeg er. Den samiske befolkningen har vært utsatt for et av Norges historiens største overgrep der fornorskningen har vært sentralt i forsøket om å tilintetgjøre en hel kultur.

Nå har Vefsn begynt å vise vei slik at samene kan føle seg mer akseptert og respektert enn for bare noen år tilbake der det til og med fant sted store debatter om det skal flagges med samisk flagg på deres nasjonaldag eller ikke. Heldigvis er vi kommet forbi dette stadiet. Det er meget bra at det nå er en selvfølge også i vår kommune å flagge med samisk flagg den 6. februar.

Men vi kan og må gjøre mer når det gjelder aksept av både samisk befolkning og utøvelse av reindrift i kommunen. Den 17.8. i 2018 ble det sendt av gårde et brev til Vefsn kommune, stemplet inn i kommunens arkiv den 5.10.18 med Dokid: 18066959 (18/3725-1) som heter Reindriften må bort i Vefsn!

Jeg ble meget oppgitt etter å ha lest innholdet i brevet. Holdningene som kommer frem er diskriminerende og svært støtende for reindriftsutøvere.

Som kommunepolitiker i Vefsn kommune skal vi være ombudspersoner for alle innbyggere eller næringsdrivende i kommunen. Vi skal være rettferdige og inkluderende og kan derfor ikke være bekjent med at mennesker tilhørende en annen etnisk gruppering enn nordmenn blir diskriminert på den måten.

Nylig ble en mann dømt i Salten tingrett etter å ha fremmet hatytringer mot samer. Jeg mener at vi sammen burde gjøre en innsats for å skape bevissthet om språkbruken også i vår kommune. Vi skal vise hvordan ord kan åpne opp for vennlighet, respekt og forståelse, samtidig som vi signaliserer at vi ta sterkt avstand fra slike holdninger som kommer frem i brevet.

Når det er sagt så mener jeg at alle som kommer med henvendelser til Vefsn kommune burde få svar uansett, men det er opp til ordføreren om han mener at hele kommunestyre burde uttale seg i dette tilfellet. Siden jeg ikke vet hva som er gjort i saken, ønsker jeg å stille følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Har ordføreren kjennskap til dette brevet?
  2. Er det gitt svar til avsenderen av brevet?
  3. Hvis ikke, tenker ordføreren å fremme en sak til kommunestyret der vi alle sammen kan signalisere at vi tar avstand fra slike holdninger, eller vil ordføreren selv svare på brevet?

Carola Kal Urvik, gruppeleder for Venstre i Vefsn