Bredbånd til Ronglan, Åsen og Ekne

Foto: Fotograf Hattrem

Venstres Karl M. Buchholdt stiller spørsmål til ordfører Robert Svarva om utbygging av bredbånd til Ronglan, nordlige deler av Åsen og Ekne. Saken blir tatt opp i kommunestyret onsdag 20. februar.

Spørsmålet har denne ordlyden

Kommune, fylke og stat må intensivere arbeidet med å sikre fiberbredbånd til alle. Fiber-bredbånd i dag betyr langt mer enn raskt internett og gode TV-bilder. I vid forstand handler dette om næringsutvikling, bolyst og like muligheter for folk som bor utenfor de sentrale områdene i kommunen.

Regjeringen har bestemt at 90 prosent av alle husstander i landet skal ha tilbud om bredbånd med 100 Mbit i sekundet innen 2020. På bakgrunn av dette valgte Levanger kommune i 2018 å prioritere 350 husstander, fra Åsen i nord til store deler av Ronglan og mindre deler Ekne, hvor dekningen er mindre enn 10 Mbit, i søknad om økonomisk støtte til utbygging av bredbånd.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som gir tilskudd til bredbåndsutbygging, men det er fylkeskommunene som innstiller på søknadspengene. Da Trøndelag fylkeskommune skulle innstille på hvilke områder som skulle bygges ut med høyhastighetsfiber, ble prosjektet om bredbånd til Nordbygda i Åsen, store deler av Ronglan og mindre deler av Ekne ikke prioritert i tildeling av midler.

Det er viktig å legge til rette for utbygging av bredbånd utenfor sentrale strøk, fordi både privatpersoner og næringsliv er avhengige av høyhastighets bredbånd. Ikke minst er god tilgang til fiberbredbånd viktig for landbruket, da alt fra forautomater og rapportering til søknader er blitt digitalisert. Skal Levanger sikre sin status som en innovativ, framoverlent og utviklingsorientert landbrukskommune, må arbeidet med utbygging av bredbånd i kommunen intensiveres. Ettersom det er årlige prioriteringsrunder om økonomisk støtte til bredbåndsutbygging, må Levanger kommune etter Venstres mening fortsatt jobbe for å få realisert bredbåndsprosjektet i området Åsen, Ronglan og Ekne.

Spørsmål til ordføreren:

Hvilke tiltak har Levanger kommune iverksatt for å sørge for at fylkeskommunen prioriterer å gi tilskudd til utbygging av bredbånd til Nordbygda i Åsen, store deler av Ronglan og Ekne i 2019?