Bli med og utform vår skolepolitikk

FNs bærekraftsmål 4 god utdanning Foto: FN, Foto: FN

Vi har utformet en undersøkelse for skoleledere, lærere, elever, foresatte og andre om skolene i nye Indre Østfold kommune.

FNs bærekraftsmål 4.1 sier dette om god utdanning:

«Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte.»

Hvordan oppnår vi denne målsettingen? Hjelp oss med innspill.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdKaV4560DkRG-c2rpbiXonxisR04989CCwh-DPFuBMIUmEw/viewform?usp=sf_link