Gi innspill i saker

Her finner du lenker til undersøkelser og skjema hvor du kan gi dine innspill til vårt politiske arbeid.

FNs bærekraftsmål 4 god utdanning
Foto: FN

Innspill om skolepolitikk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdKaV4560DkRG-c2rpbiXonxisR04989CCwh-DPFuBMIUmEw/viewform?usp=sf_link

Innspill om næringspolitikk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFf2V15rSFgwDJpGiSVNVHwX0izOmJE6jbGuYHfmIh7sFKWg/viewform?usp=sf_link

 

Innspill til alle tema

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmv7dn7FuZM8ZnO4eZl5pOg7VGRjBCZGjcYq8DDeqehNt4zA/viewform?usp=sf_link