Bymiljø og trivsel foran tidspress

Venstre er partiet som setter trehusbebyggelsen og et godt bymiljø høyest i Stavanger. I denne kronikken som opprinnelig sto på trykk i Aftenbladet kan du lese Stavanger Venstres politikere kommenterer utbyggingen i Paradis.

Av: Jan Erik Søndeland, Mette Vabø og Kjartan Alexander Lunde.

Etter utbyggerne lanserte nye planer om storstilt utbygging i Paradis har debatten rast om hvordan området bør utvikles. Høyres ordførerkandidat, John Peter Hernes, lovet «rask avklaring» for utbyggerne, og fikk støtte fra Christian Wedler i Frp. Arbeiderpartiet var noe mer nølende, men likevel positive til utbyggingsplanene.

I Venstre er vi svært glade for at det tas initiativ til utvikling av et område som alt for lenge har ligget brakk. Samtidig er vi svært undrende til hvilke krav Høyre, Frp og Arbeiderpartiet eventuelt vil sette til utbyggerne. Hvorfor aksepteres så lettvint det tidspresset utbyggerne legger opp til? Hittil har H/Frp/Ap gitt signaler om mer eller mindre blankofullmakt til utbygging på eiendomsutviklernes premisser. Det er det motsatte av å drive politikk på vegne av innbyggerne. Uten gode og tydelige krav, risikerer vi å forspille vår sjanse til å skape et byutviklingsprosjekt å være stolte av og som innbyggerne kan glede seg til.

Bevar egenarten
Når vi nå har muligheten til å utvikle en ny sentrumsnær bydel, mener Venstre dette må gjøres på en måte som sikrer at de omkringliggende områdene bevarer sin egenart og unike kvalitet. Stavanger har Nord-Europas største sammenhengende trehusby og denne strekker seg på begge sider av Paradis. Bygger vi for høyt og massivt her, risikerer vi å ødelegge inntrykket av trehusbyen og siktlinjene mellom Storhaug og Våland.

I Venstre ønsker vi på best mulig måte å bevare den unike karakteren til trehusbyen. Det er denne som gjør Stavanger unik som by og som skiller oss fra alle andre steder i Europa. Dette er det vårt ansvar å ta vare på! Vi ønsker oss et Paradis som er en forlengning av sentrum, med variert bebyggelse som tar opp i seg kvalitetene fra nærområdene og hvor nybyggene har god arkitektonisk kvalitet. De eksisterende siktlinjene må i størst mulig grad sikre. Det må skapes gode uterom, grønne lunger og det må tilrettelegges for lett fremkommelighet for myke trafikanter.

Alle parter må høres
Venstre ønsker å fortette i Paradis, men livskvalitet og trivsel er vår absolutte førsteprioritet. Dårlig fortetting skaper dårlige byrom som folk ikke trives i, mens med en god planlegging vil vi kunne skape en ny bydel som gir bedre livskvalitet til de som bor og oppholder seg i området. Dette er for Venstre langt viktigere enn en rask behandling av planen. Alle parter må høres og behovene til de som skal bo, leve og trives i området må tas på alvor. Venstre vil drive byutvikling med mennesker i sentrum!

Venstre vil derfor stille tøffe men nødvendige krav når Paradis skal utvikles videre. Venstre vil følge opp de overordnede målsetningene om fortetting, men vi vil aldri tillate store byggeprosjekter som utfører uforholdsmessige inngrep i byen vår eller som ikke tilfører vesentlige bokvaliteter tilbake til byen.

Venstre aksepterer heller ikke «tidspress» som premiss for reguleringsarbeidet. Hvis tid er avgjørende for utbyggernes prosjekt, er de mer enn profesjonelle nok til å legge nok ressurser i en solid involvering av folkevalgte, innbyggere, byplankontoret og byantikvar.

Forte dere langsomt
Venstres sterke oppfordring til utbyggerne er derfor å forte dere langsomt. Dere har både tid og råd til å gjøre dette i et tempo som ivaretar både deres behov, innbyggernes behov og de overordnede regionale målsetningene, samtidig som vi utvikler dette på områdets kulturhistoriske premisser.

Paradis er en uslepen diamant i byen vår. Nå må vi gripe muligheten sammen, og foredle dette området slik at det kan bli en berikelse for byen.