Ja til lånebilordning i Sola

Foto: Kjersti I. Vevatne

Sola Venstre ønsker at Solabuen skal få få dra nytte av Kolombus sin nye delebilordning og tar derfor spørsmålet opp i formannskapet idag. Dette er et særdeles bra miljøtiltak som både vil bidra til at færre blir avhengige av egen bil, samt at flere går over til el-bil, uttaler Venstres gruppeleder Anja Berggård Endresen i en kommentar.

Kolombus har gått ut med et tilbud til kommunene i Rogaland der de inviterer kommunene i Rogaland til å bli med i en lånebilordning for elbiler. Kommunene som skal være med, må bidra med opptil femti prosent av kostnadene av bilene. I det toårige prosjektet blir bilene leid med en prislapp på 50.000 – 65.000 per år og med en kostnad for parkeringsplass med lading på 5000 – 15.000 kroner per år. I Kolombus sine krav til Sola må kommunen minst delta med fem el-biler og syv ladeplasser.

 

 

Kolombus tar alle kostnader med å administrere tilbudet samt betaler for strømforbruket. Tiltaket er tenkt å koples opp til Kolombus sin egen app der man enten kan bestille bil frem i tid, eller søke opp tilgjengelige biler samme dag. Det vil på linje med andre mobilitetsfremmende tiltak, være med på å gjøre behovet for privatbiler enda mindre.

 

Berggård Endresen trekker frem av lånebilordningen vil utgjøre et flott tilskudd til de andre fordelene som allerede ligger i hjem-jobb-hjemordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**