På lag med idretten

"Foto: Privat"

Formannskapet i Sola gav tommel opp for at Sola fotball skal få bruke banen sør for stadionhuset de neste tretti årene. Sola fotball skal legge om grasbanen sør for stadionhuset fra gras til kunstgras. Det er Sola fotball som står som byggherre for prosjektet. Det betyr at det er klubben som vil stå som eier av selve kunstgraset, mens kommunen lar klubben låne grunnen.

 

 

Å tilrettelegge for flere idrettsflater som også kan brukes utover sesongene, er viktig for å sikre barn og unge tilgang til idrettsarenaer, sier Venstres representant i formannskapet. Dette er også en videreføring av de positive holdningene vi har vist til denne banen gjennom å yte kommunal støtte på 1,9 millioner kroner samt at anlegget også har søkt om spillemidler i størrelsesorden 2,8 millioner. Sammen med en fantastisk dugnadsinnsats fra Sola fotball og deres egne midler, så sikrer vi at det i løpet av våren kommer en kjempeflott bane på plass ved Stadionområdet.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**