Bygget på John Colletts plass må brukes som forsamlingslokale

Foto: Nordre Aker Venstre

Da Foreningen Colletts Kulturhus arrangerte et folkemøte knyttet til planene om bruksendring og studentleiligheter i det gamle kinolokalet på John Colletts plass, var Ullevaal Hageby seniorsenter fylt til randen av lokalbefolkning og innledere. Det faktum at flere tilhørere måtte stå fordi det ikke var plass til flere stoler bekreftet at de som bygde et forsamlingslokale på John Colletts plass på slutten av 1920-tallet gjorde det eneste riktige. Det finnes ingen andre bygg i denne delen av bydelen som rommer alle innbyggerne på Ullevål, og nå må vi sørge for at kinobyggets opprinnelige funksjon som forsamlingslokale opprettholdes.

Så sent som i 2013 ble det historiske bygget satt på Byantikvarens gule liste. Kanskje forsto man at huset ville bli et fristende investeringsobjekt i en by med befolkningsvekst og høye boligpriser. Det at et bygg står på gul liste betyr ikke at bygget er vernet, men at det er bevaringsverdig. En kort epostutveksling med Byantikvaren bekrefter følgende:

Vestgrensa 2 er oppført på Byantikvarens gule liste som kulturinstitusjon/forsamlingshus og er tilkjent kulturhistorisk verdi som eksempel på kino- og forretningsbygg oppført på privat initiativ i Aker kommune. Bygningen er formgitt som et monumentalbygg og har arkitektonisk verdi som en av Oslos fineste nyklassisistiske bygninger, tegnet av arkitekt Ivar Næss.

I tillegg har bygningen en eksponert plassering ved John Colletts plass, som understreker bygningens publikumsrettede funksjon og bidrar til at bygningen oppleves som viktig for områdets stedsidentitet.

Tydeligere kan det ikke sies; det gamle kinobygget bør i høyeste grad bevares og brukes av lokalbefolkningen.

Når et bygg står på gul liste får Byantikvaren uttale seg dersom bygget skal endres. Selv om utbygger Traaseth hevder at han ønsker å bevare bygget, viser tegningene store endringer både utenpå og innvendig. Det er Plan- og bygningsetaten som til slutt kommer med en anbefaling om hvorvidt en bruksendring bør godkjennes, og i prosessen blir ulike hensyn satt opp mot hverandre. Det å hevde at leilighetene skal brukes som studentleiligheter, i en by med mangel på boliger for studenter, er derfor et lurt trekk fra Traaseth. Innerst inne vet nok de fleste at ingen studenter har råd til å bo i en leilighet midt på John Colletts plass.

Bydelen er godt i gang med en oppgradering av plassen foran bygget og har sett på det å styrke stedet som en møteplass som et viktig supplement til kinobygningen som forsamlingslokale. Jeg tror ikke noen som sitter i bydelsutvalget er særlig interessert i å ruste opp forgården til private leiligheter, og derfor må vi nå jobbe sammen for at det ærverdige bygget opprettholdes som forsamlingslokale til glede for innbyggerne på Ullevål.

 

Ingeborg Briseid Kraft

Leder i Nordre Aker Venstre