Skolemat til alle!

I Norge har vi en sterk matpakketradisjon. Vi skiller oss der fra store deler av den vestlige verden, hvor man tilbyr sine elever mat i løpet av skoledagen. Noen norske skoler har slike tilbud, enten frokost, lunsj eller begge deler. TIlbudet varierer fra yoghurt til varmmat. Noen steder er det gratis, og noen steder betaler foreldrene for mat til selvkost. Samtlige rapporterer om gode erfaringer, skolemåltidet virker!

I Venstre er vi med rette opptatt av skolen. Den legger grunnlaget for kunnskap, mestring, vennskap og sosiale ferdigheter, og det er viktig at alle kan delta på samme premisser – uavhengig av familiens ressurser økonomisk og på andre måter. God ernæring gir godt grunnlag for læring! I følge Folkehelseinstituttet er gratis skolemat til alle er en av de mest målrettede tiltakene vi kan ha for å utjevne sosiale forskjeller, fordi en av de få tingene som fremdeles gir ulikhet og forskjellig utgangspunkt for læring, er skolematen. Mange har med sunn mat, mens andre ikke har med mat og dermed ikke spiser i løpet av skoledagen, eller kjøper usunne alternativer på butikken. Gode matvaner fra tidlig alder tar man med seg gjennom hele livet, dette er derfor også et godt folkehelsetiltak.

Å få muligheten til å flytte seg vekk fra pulten sin og få god tid til å spise mat, gjerne sammen med elever fra flere klassetrinn, lærere og andre voksne gir et ekstra utbytte mht sosialt miljø og trivsel. Med et sunt og godt måltid sammen med andre har man et godt utgangspunkt for resten av dagen, og man blir mindre trøtt og uopplagt mot slutten av skoledagen.

Skolene i Norge er forskjellige. Noen steder har man et lokale som kan brukes som kantine, andre steder kan man finne andre løsninger. Vi har stor tillit til at hver kommune og hver skole finner løsninger som fungerer hos dem. Det finnes mange ressurser ute i kommunene som kan tenkes å ha mulighet og lyst til å bidra, alt fra vekstbedrifter via pensjonerte lærere til frivillige organisasjoner og skolemat-firmaer – eller andre.

Venstre ønsker:
* At alle norske kommuner vurderer hvordan de kan tilby minst ett måltid mat i løpet av skoledagen.
* Kommunene og de enkelte skolene organiserer dette etter egne forutsetninger og lokale ressurser.
* Ved bygging av nye skoler legger man tilrette for en kantine eller lignende allrom som kan brukes til matservering. Gjerne med kjøkken.
* Måltidene bør følge de norske kostholdsanbefalingene.
* At skolene/kommunene får vurdere om de skal ha en egenandel tilsvarende selvkostprinsippet for maten, med reduksjon av pris ift inntekt, slik mange har mht betaling for barnehage/SFO. Slik blir det gratis for de med lavest inntekt.

Forslag til uttalelse fra Landsmøtet i Venstre 2019 innsendt av Gro Buttingsrud Martnes, Maria Therese Jensen og Karl Henrik Laache

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**