Våre folkevalte 2015-2019

Her finn du ei oversikt over Venstre sine folkevalte i inneverande periode (2015-2019)

  • Svein Magnar Nesse – Medlem i kommunestyret og hovudutval teknisk/næring, varamedlem i kontrollutvalet
  • Elisabeth Enerstvedt – Varamedlem i kommunestyret
  • Leif Sverre Haga – Varamedlem i kommunestyret og varamedlem i hovudutval oppvekst/kultur
  • Sivert Johan Berg – Varamedlem i kommunestyret og varamedlem i hovudutval teknisk/næring
  • Tor Røkenes – Medlem i hovudutval helse/omsorg
  • Reidun Haugen – Varamedlem i hovudutval helse/omsorg

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**