Valliste for kommunevalet 2023

Sveio Venstre har vedteke å stille følgjande kandidatliste for kommunevalet 2023:

  1. Ruth Vihovde Strand, Sveio
  2. Bernhard Endseth Nerland, Førde
  3. Knut Richard Hein Sønsteby, Rophus
  4. John Håkon Næss, Rophus
  5. Malin Dyrrdal, Sveio
  6. Daniel Vihovde Strand, Sveio
  7. Tor Røkenes, Førde
  8. Asbjørn Valen, Rophus
  9. Gaute Vihovde Haug, Sveio

(Utheva namn er kandidatar som vert kumulerte)

Alle godkjente vallister i Sveio kommune kan sjåast her:

https://www.sveio.kommune.no/politikk-administrasjon-og-innsyn/val-2023/