God beredskap i Sola

Beredskap, Sola Venstre

Fylkesmannen har hatt tilsyn med Sola kommune og sett oss i kortene på hvordan man arbeider med beredskap og samfunnsikkerhet. Slike undersøkelser skjer regelmessig hvert fjerde år og det var svært gledelig lesning da Fylkesmannen trakk frem beredskapsarbeidet i kommunen og beskrev det som «Sola kommune oppfyller alle kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt og står på flere områder frem som en kommune som kan brukes som eksempel for andre.»

Beredskap

Venstre og samarbeidspartienes budsjetter har over flere år prioritert å ha en egen stilling som beredskapsleder og det er derfor gledelig å se at styrkingen av kompetansen på dette feltet innebærer at vi står stødig i beredskapsarbeidet i regionen, sa Anja Berggård Endresen, da formannskapet behandlet saken i formannskapet denne uken.