Kommunevalglista 2019-2023 er klar!

Kollasj av private foto
Trass motvinden som det nasjonale moderpartiet befinner seg i for tida , så har lokallaget Nes Venstre til neste kommunestyreperiode fått på plass kanskje en av årets mest mangfoldige lister her i bygda. Ser man bort ifra en liten kjønnsubalanse, samt manglende kandidatur fra vestsida av Glomma, så kan nesbuer fra de fleste samfunnslag og grupper finne representasjon hos Nes Venstre.
Blant våre 17 listeplasser finner man engasjerte folk med nedsatt funksjonsevne, pensjonister, studenter, arbeidsledige, småbarnsforeldre og aleneforsørgere, skeive, innvandrere, offentlig ansatte og privat næringsdrivende. Flere er kjente personligheter fra øvrig frivillig arbeid i idretten, NHF, historielag med mer.
Sammen står vi for en annen økonomisk kurs enn dagens posisjon hvis valgløfter øker gjeldsgraden til kommunen mer og mer. Vi støtter administrasjonens arbeid med digitalisering og effektivisering av de kommunale tjenester; vi ønsker innsparinger ved å kutte i politikergodtgjøringene; og vi vil søke å finne kompromisser og felles løsninger med andre lister og partier heller enn å utelukkende fokusere på egne kjepphester.
I den anledning bør det annonseres at Nes Venstres politiske program for de neste fire åra har kun tre kjerneområder: skole, klima/miljø, og helse. Det skal være lett å velge Nes Venstre.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**