Utmarka og rødlistede naturopplevelser

Lysakermoa våtmarksområde og naturreservat, Foto: Indre Østfold Venstre

Den nye kommunen blir landets største jordbrukskommune. Men den blir også en svært stor utmarkskommune. Med store og viktige utmarksressurser – tett på Oslo-regionen. Det vil hvile et stort ansvar på nye Indre Østfold kommune om god forvaltning av utmarka for fremtidens generasjoner.

 

Venstre har derfor fremmet en interpellasjon om opprettelse av et Utmarksråd for nye Indre Østfold kommune. Utmarksrådet skal ivareta spørsmål knyttet til;

? Naturmangfoldsloven

? Friluftsloven

? Viltloven

? Hensyn knyttet til vern av skog, våtmarksområder og kulturlandskap.

 

I tillegg bør Utmarksrådet drøfte spørsmål knyttet til problemer og interesse-konflikter i utmarka – feks;

?? fremvekst av villsvin-bestanden (hvordan unngå etablering av villsvinbestander?)

?? konflikter knyttet til ferdsel med hest og sykkel – opp mot interesser for gående og skiløyper ?‍♂️??‍♀️

 

WWF og Norsk Friluftsliv har utarbeidet en rødliste for 10 naturopplevelser folk frykter at de vil miste i fremtiden. Listen er ikke rangert – det kan du gjøre påvirke ved å klikke på lenken under til WWFs artikkel om dette.

 

Born utforskar i fri naturleik

? Stillhet

? Vinter

? Intakt natur

? Bråkete fuglefjell

? Bærplukking

? Fritt rennende vann

? Hundremeterskogen

? Kulturlandskap

? Levende jakttradisjoner

? Stjernehimmelen

 

Her kan du lese mer om WWFs rødliste for naturopplevelser:

https://www.wwf.no/nyheter/i-dag-får-norske-naturopplevelser-sin-egen-rødliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**