Venstres landsmøte: Levende lokalsamfunn

Maria-Therese Jensen, Venstres ordførerkandidat i Ås, Foto:Lars Peter Østrem
Maria-Therese Jensen og Solveig Schytz fra Ås deltar på Venstres landsmøte på Hell 8.-10.mars og har med seg mange forslag for en bedre skole, å ta vare på naturen og skape nye, grønne arbeidsplasser.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

– For ti år siden var jeg nyvalgt leder i Ås venstre og skulle reise på mitt første landsmøte i Venstre. Jeg husker fortsatt at jeg ble intervjuet av avisa før vi reiste, og snakka om fremdrift på planlegging av Follobanen. Det er jo smått utrolig å tenke på ti år seinere sier Solveig Schytz, som er førstekandidat for Venstre i fylkestingsvalget til nye Viken fylkeskommune. Nå er det Maria-Therese Jensen som er ny som leder i Ås Venstre og skal på sitt første landsmøte i Venstre. Hun er også Ås Venstres ordførerkandidat til høstens valg.

Viktige tema på venstre landsmøtes arbeid med nytt prinsipprogram og uttalelser om by- og stedsutvikling og levende lokalsamfunn. – Vi er er opptatt av at Venstres politikk for en bedres skole, å ta vare på naturen og nye, grønne arbeidsplasser skal være relevant i hele landet sier Jensen.
Venstres Solveig Schytz gleder seg over at andelen elbiler fortsetter å øke.

Solveig Schytz fremmer forslag i landsmøtet om større satsing på miljøvennlig transport. – Det trengs en “ladegaranti”, køer på hurtigladere er i ferd med å bli en stor utfordring, og vi kan ikke risikere at mangel på lademuligheter og fyllestasjoner for hydrgoen og biogass hindrer oss i å nå målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025 understreker Schytz.

Ås Venstre har sendt inn en politisk uttalelse om økt dyrevelferd i landbruket og oppdrettsnæringa.

Vi mener at det er behov for å gi større anerkjennelse til det systematiske arbeidet for dyrevelferd som skjer i dag, samtidig er vi opptatt av at det trengs mer ressurser til forskning og til oppfølging av dyrevelferd i all matproduksjon. Vi mener også at næringene selv må ha sterkere eierskap til både problemene og løsningene,- det er helt avgjørende for å lykkes. Det gjøres allerede ei dag et systematisk arbeid for dyrevelferd landbruket både i Norge og internasjonalt, men vi er opptatt av at dette arbeidet må styrkes betydelig, og at det trengs mer forskning. Ikke minst trengs det mer forskning og sterkere innsats på dyrevelferd i oppdrettsnæringa. Fagmiljøene vi har på Ås innen både dyrehelse og etologi (adferdsbiologi) vil også være viktig i en slik satsing. Vi håper på støtte fra Venstres landsmøte til denne uttalelsen sier Solveig Schytz.

Maria-Therese Jensen, Ås Venstre

Maria-Therese Jensen har sendt inn en politisk uttalelse om skole, skolemat og folkehelse sammen med andre representanter for Viken Venstre. – Skolemåltid handler om å fremme læring, fremme folkehelse og utjevne forskjeller mellom elever . Vi mener at det ikke trengs en nasjonal eller statlig ordning for dette, men at kommunene må selv finne gode løsninger ut fra lokale forutsetninger, og at kommunene må planlegge for dette når nye skoler bygges. Vi ønsker at Venstre setter dette på agendaen og håper derfor selvsagt på tilslutning til denne uttalelsen på landsmøtet sier Jensen. Uttalelsen er gjengitt under.

Forslag til uttalelse til Venstres landsmøte:

Skolemat til alle!
Forslagsstiller: Gro Buttingsrud Martnes, Hedda Wølner Kristiansen, Maria Therese Jensen og Karl Henrik Laache

I Norge har vi en sterk matpakketradisjon. Vi skiller oss der fra store deler av den vestlige verden, hvor man tilbyr sine elever mat i løpet av skoledagen. Noen norske skoler har slike tilbud, enten frokost, lunsj eller begge deler. Tilbudet varierer fra yoghurt til varmmat. Noen steder er det gratis, og noen steder betaler foreldrene for mat til selvkost. Samtlige rapporterer om gode erfaringer, skolemåltidet virker!

I Venstre er vi med rette opptatt av skolen. Den legger grunnlaget for kunnskap, mestring, vennskap og sosiale ferdigheter, og det er viktig at alle kan delta på samme premisser – uavhengig av familiens ressurser økonomisk og på andre måter.

God ernæring gir godt grunnlag for læring! I følge Folkehelseinstituttet er gratis skolemat til alle er en av de mest målrettede tiltakene vi kan ha for å utjevne sosiale forskjeller, fordi en av de få tingene som fremdeles gir ulikhet og forskjellig utgangspunkt for læring, er skolematen. Mange har med sunn mat, mens andre ikke har med mat og dermed ikke spiser i løpet av skoledagen, eller kjøper usunne alternativer på butikken. Gode matvaner fra tidlig alder tar man med seg gjennom hele livet, dette er derfor også et godt folkehelsetiltak.

Å få muligheten til å flytte seg vekk fra pulten sin og få god tid til å spise mat, gjerne sammen med elever fra flere klassetrinn, lærere og andre voksne gir et ekstra utbytte mht sosialt miljø og trivsel. Med et sunt og godt måltid sammen med andre har man et godt utgangspunkt for resten av dagen, og man blir mindre trøtt og uopplagt mot slutten av skoledagen.

Skolene i Norge er forskjellige. Noen steder har man et lokale som kan brukes som kantine, andre steder kan man finne andre løsninger. Vi har stor tillit til at hver kommune og hver skole finner løsninger som fungerer hos dem. Det finnes mange ressurser ute i kommunene som kan tenkes å ha mulighet og lyst til å bidra, alt fra vekstbedrifter via pensjonerte lærere til frivillige organisasjoner og skolemat-firmaer – eller andre.

Venstre ønsker:

-At alle norske kommuner vurderer hvordan de kan tilby minst ett måltid mat i løpet av skoledagen.

-Kommunene og de enkelte skolene organiserer dette etter egne forutsetninger og lokale ressurser.

-Ved bygging av nye skoler legger man tilrette for en kantine eller lignende allrom som kan brukes til matservering. Gjerne med kjøkken.

– Måltidene bør følge de norske kostholdsanbefalingene.

At skolene/kommunene får vurdere om de skal ha en egenandel tilsvarende selvkostprinsippet for maten, med reduksjon av pris ift inntekt, slik mange har mht betaling for barnehage/SFO. Slik blir det gratis for de med lavest inntekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**