Vestfold Venstre klar til landsmøte

Foto: Tone Lind Jørgensen

Venstre avholder sitt landsmøte kommende helg 8.-10. mars. Vestfold Venstre har 8 delegater til landsmøtet som finner sted i Stjørdal. Her er delegasjonen samlet på siste delegasjonsmøte. Fra venstre: Terry Gabo, Peder Sunde, Karin S. Frøyd, Henning Nilssen, Tone Skalpe Bjørnli og Suzy Haugan.

Trine Skei Grandes innledningstale til landsmøtet imøteses med stor interesse – der aktuelle politiske saker vil stå i fokus. Fra Vestfold vil Karin Virik ha hovedinnlegget under den generelle politiske debatten fredag ettermiddag. Hun skal blant annet snakke om etablering av overgangsboliger for kvinnelige domfelte. Sandefjord kvinnefengsel er bestemt nedlagt. I disse bygningene vil overgangsboliger egne seg utmerket. Suzy Haugan vil også være på talelisten, og hun vil fortrinnsvis snakke om viktigheten av byvekstavtaler og utvidelse av ordningen til også å omfatte flere byer/byområder.

I tillegg til fylkesleder Karin S. Frøyd møter Terry Gabo (Larvik), Karin Virik (Sandefjord), Peder Sunde (Sandefjord), Suzy Haugan (Tønsberg), Tone Skalpe Bjørnli (Færder), Henning Nilssen (Holmestrand) og Nancy Helen Ødegård-Småbrekke (Horten).

Carl-Erik Grimstad som er innvalgt stortingsrepresentant fra Vestfold, møter naturlig nok også. Tønsberg Venstre stiller også med observatør Tone Lind Jørgensen. Dessuten møter Williams Gomes Correia som observatør fra Vestfold Unge Venstre.

Hovedtema for landsmøtet 2019 er nytt prinsipprogram. Det legges opp til debatt og vedtak på Venstres 10 liberale prinsipper, Venstres historiske og ideologiske tradisjon og Venstres samfunnsmål: Frihet, fellesskap, framtid. Dokumentheftet “Lokalsamfunn for framtida” blir trolig også gjenstand for stor debatt. Vedtak skal fattes. Likeledes skal landsmøtet behandle et forslag til nye vedtekter for Venstre og med forslag til ny struktur for aktiviteter og møter. Hvordan utfallet blir her, er nokså uvisst. Vestfold Venstres fylkesårsmøte har ikke behandlet saken. Delegasjonen har således ikke noe vedtak i ryggen, og dermed blir det opp til hver delegat å stemme etter egen overbevisning.

I tillegg skal 69 politiske uttalelser behandles. Venstre i Vestfold har sendt inn forslag på 5 uttalelser:
23 «Likestilling og rehabilitering innenfor Kriminalomsorgen»
26 «Grønn strøm for folk flest»
33 «Ja til kulturell bæremeis for barnehagebarn»
52 «Venstre vil gi selvstendig næringsdrivende og små foretak forenklet skattemelding»
63 «Tilbud om skolemat til alle skolebarn»

Dessuten har 4-5 enkeltmedlemmer sendt inn forslag til politiske uttalelser.

Fylkesleder Karin S. Frøyd er delegasjonsleder. – Vi har avholdt to delegasjonsmøter for å være mest mulig forberedt til landsmøtet. Fylkesstyret og øvrige medlemmer har også vært invitert inn til disse møtene. Det har vært mye å sette seg inn i av saksdokumenter, og naturlig nok har dette vært en litt større utfordring for de som skal møte på landsmøtet for første gang. Nå ser vi fram til helgens landsmøte for å være med der politikk debatteres og skapes, uttaler hun.

Mer informasjon om landsmøtet finnes her: https://www.venstre.no/organisasjon/landsmote/lm2019/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**