Frihet og fellesskap – Venstres 10 liberale prinsipper

Foto: ukjent

Venstres visjon er et sosialt og liberal kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til et gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Ordet «Liberal» betyr; fri, gavmild, storsinnet, overbeværende, fordomsfri, frisinnet, fremskrittsvennlig.

10 liberale prinsipper:

? 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle.

? 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig.

? 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner.

? 4. Virkelig frihet forutsetter fellesskap og rettferdighet.

? 5. Alle er likeverdige, men ingen er like.

? 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst.

? 7. Politisk makt skal komme nedenfra.

? 8. Makt skal spres og balanseres.

? 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset.

? 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis.

Johan Sverdrup grunnla Venstre og parlamentarismen i 1884

 

 

Vedtatt av Venstres Landsmøte 14. April 2007.

Revideres av Venstres Landsmøte 8. Mars 2019.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**