Gruppemøte mandag 11. mars

Matproduksjon i kommunal regi er en av sakene som skal behandles på dette gruppemøtet, og det er også andre spennende saker som skolebruksplanen som vi skal gå gjennom før våre representanter møter i utvalgsmøtene senere i uka.

Many hands of volunteers during Maths class

Dato:

11. mars

 

Klokka:

19:00

 

Sted:

Venstre sitt møterom i Solakrossen

 

Saker:

Utvalg for levekår

Utvalg for oppvekst og kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**