Tilbake til fremtiden

Venezia. (Foto: Anette Saxe)

Kanalene i Arendal ble i sin tid sammenliknet med vannveiene i Venezia. I dag er kanalene fylt igjen, og bykjernen tilpasset dagens behov for et (fungerende) handelssentrum. Utviklingen stopper derimot ikke i dag, tvert i mot. Utenfor bykjernen bygges det stadig flere boliger, og sentrum opplever å få mindre betydning som handelssenter og sosial møteplass. Ikke bare kjøpesentrene på Stoa står for denne utviklingen, også den politisk styrte reguleringen hvor bebyggelse skal samles i såkalte «bydelssentra» er med på å tappe Arendal sentrum for butikker, handel og liv. Dette gjøres med begrunnelse i et miljøperspektiv. Men nettopp der har vi nå muligheten til å få et vendepunkt.

Nå er det på tide å se til Venezia og vannveiene igjen. Der er det nemlig fremdeles vannbusser og vanntaxier som dominerer kollektivtransporten. Arendal har nå på nytt muligheten til å bli byen med vannveiene, ikke ved å grave opp utdaterte kanaler i sentrum, men ved å satse heftig på ferger, elektriske selvfølgelig, som frakter innbyggerne på kryss og tvers over fjord og sund.

Arendal oppstod i vannkanten, først med spredt bebyggelse på Mærdø og ytterst i Galtesund, og etter hvert i Barbu og hele kommunen langs sjøen. For de som ønsker en sentimental opplevelse av å ferdes i Arendal og omegn på samme måte som for over hundre år siden, så må jo dette konseptet varme som en smeigedag. For de som er opptatt av miljø og fremtidsrettet teknologi, så er jo «byen med sjøveiene» genial. Elektriske ferger som stille og sømløst henter og bringer innbyggerne fra og til der de skal, akkurat når man trenger det. Med stoppesteder overalt langs sjøen. I det perspektivet er det glimrende at det er politisk flertall for utbygging av nye sjønære boligområder; blant annet Vindholmen, Pusnes, Havstad og Vågsnes. Det gir mening. Og, det gir mulighet for livskvalitet til innbyggerne. For turistene vil det i tillegg kunne bli et besøk verdt i seg selv, å kunne forflytte seg rundt i feriedestinasjonen via båt: til badestrander, ut til restauranter med sjøutsikt, ut til Raet Nasjonalpark, ut til Hove, til Mærdø, til havaktiviteter og tilbake til bysentrum.

Samtidig må en satse på økt kollektivtransport, altså små busser som korresponderer med fergene, slik at kollektivtilbudet blir effektivt og fungerer. Først da kan man også snakke om bomring og betaling for bilkjøring. Men først da. Uten godt kollektivtilbud, og et rimeligere kollektivtilbud, så er innføring av bomring å begynne i feil ende. Her håper jeg våre fylkespolitikere evner å tenke fremtidsrettet og innovativt. «Byen med vannveiene» kan være en fin start på å redusere biltrafikken omkring sentrumsnære områder, og et mer positivt fokus i arbeidet med å skape en spennende by, med flere mennesker i Arendal sentrum, færre biler på veiene og økt livskvalitet i hverdagen.

Med inspirasjon fra fortiden, hvor spiren til byutviklingen startet med utgangspunkt i sjøveiene, kan man nå satse på fremtidsrettet og miljøvennlig teknologi, og revitalisere Arendal som «Nordens Venedig».

Ivar Grødal

  1. kandidat for Arendal Venstre
Ivar Grødal, 3. kandidat Arendal Venstre 2019. Foto: Mona Hauglid
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**