Gratulere med den internasjonale kvinnedagen

Foto: Terje Rudi

I dag vil mange gå i tog under ulike paroler. Noe under paroler om å ikke svekke kvinners selvbestemmelse når det gjelder abort. Den parolen kunne jeg gått bak, og det er mulig i Haugesund i dag.

Lik lønn for likt arbeid er noe vi ikke har oppnådd enda. Det er også en altfor lav andel kvinner i lederstillinger i forhold til menn. Og det viser at kvinnene sakker akterut når det gjelder karrieremuligheter. Kvinner som velger deltidsstillinger, og jeg presiserer VELGER, kan risikere å bli «minstepensjonister» når den tid kommer. Også kvinner som tar ulønnet permisjon ved for eksempel å utvide fødselspermisjonen risikerer mange tapte pensjonsgivende inntekter.

Kvinnere uten valgmulighet

Men noen kvinner får ikke valgmulighet. Det er kvinner som kommer til Norge, enten som flyktning/asylsøker eller som kjæreste/ektefelle til en nordmann. Dette kan være kvinner med lav utdannelse, og manglende språkkunnskap. Vi må sammen gå i tog for å sikre at disse får mulighet til utdanning, og deretter jobb som gjør at det blir økonomisk uavhengig. Gratis kjernetid i barnehage og SFO, og lavere foreldrebetaling gjør dette mulig. Også økt barnetrygd. Og får mor jobb, vil også det føre til at døtrene følger opp.
Vi har også de med redusert funksjonsnivå, og «hull i CVen. Her må kommunene stille opp med jobbtilbud.

På tide med kvinnelig ordfører i Haugesund

Jeg er stolt over å være med i det partiet som hadde den første kvinnelige partilederen, nemlig Eva Kolstad (1974-1976). Og vi har det nå. Ja tenk at alle partilederne i regjeringen er kvinner.
Men i Haugesund har vi ingen god statistikk. Turid Dalland er den eneste kvinnelige ordfører vi har hatt. Og det var i 1993-1995. Vi har hatt to kvinnelige varaordførere, Herdis Stokka (1990 – 1991) og så meg da.
Vi har en jobb å gjøre for å få flere kvinnelige ordførere på Haugalandet. Det kan jo velgerne gjøre noe med, ved å stemme på partier med kvinnelige toppkandidater. Oppfordring hermed gitt!

Netthets

Og så et siste lite hjertesukk! Bruken av sosiale medier og mulighet for å skrive kommentarer i media, har gjort at nett-trollene har gode tider. Kvinner er særlig utsatt. Og kommentaren går stort sett ikke på hva du mener eller hva du har uttalt deg om. Det er trakassering og hets knyttet til deg som kvinne. Dette fører til at mange vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten, enten den er offentlig eller på jobb. Her må vi stå sammen og få disse trollene til å sprekke.

Netthets er tema på 8.mars komiteens arrangement på Høgskulen i dag kl. 1830. Kan anbefales.
Og jeg da; jo jeg skal feire dagen på Venstres landsmøte i Stjørdal, og selvsagt ha innlegg som handler om likestilling. Gleder meg!

Ha en fantastisk fin 8. Mars

May Britt Vihovde, varaordfører i Haugesund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**