Se og les Trines tale til Venstres landsmøte 2019

Trine holdt fredag 8. mars sin tale til delegater fra hele landet på Venstres landsmøte på Stjørdal i Trøndelag. Se video fra talen, Foto: Oda Scheel / Venstre

Trine holdt fredag 8. mars sin tale til delegater fra hele landet på Venstres landsmøte på Stjørdal i Trøndelag. Se video fra talen og les hele partiledertalen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Kjære alle sammen, kjære landsmøte, kjære Venstre-kandidater, Venstre-politikere og Venstre-aktivister.
De siste årene har vi som er det sosialliberale partiet i Norge, og liberale partier over hele verden, stått i mange tunge kamper. Noen ganger oppleves det som om motbakken ingen ende vil ta. Å slåss for noe du vet er riktig, men som utløser sterke motkrefter som ikke vil deg noe godt, det krever mye av mennesker.

Samhold og fellesskap har vært bærebjelken i alle vellykkede politiske bevegelser gjennom historien. Alle store endringer i samfunnet har skjedd ved at mange mennesker har gått sammen, løftet i flokk og ofret noe av seg selv for noe som er større.

Likestilling

I januar ble jeg likestillingsminister. Og jeg må bare si med en gang: Det handlet ikke et øyeblikk om at noen skulle “slippe” å gå i Pride-paraden.

Det handlet om at Venstre gikk inn i forhandlingene med et sterkt ønske om å ta ansvar for og ledelse på et usedvanlig viktig felt. Og det fikk vi til!

Venstre har hatt et selvsagt og brennende engasjement for like rettigheter helt siden vi som første parti fremmet forslag om stemmerett for kvinner i 1886.

8. mars handler ikke om å være prinsesse for en dag, men likestilt et helt liv. Og i alle deler av livet. På jobben, i familien og på fritiden. 8. mars handler om kvinners frihet til å gjøre som de vil. Og kvinners frihet fra undertrykkelse, diskriminering og overgrep.

Det har gått halvannet år siden #MeToo brøt løs. En revolusjon som endelig klarte å synliggjøre hvordan skjeve maktstrukturer, særlig i arbeidslivet, systematisk har åpnet for seksuell trakassering mot kvinner. En revolusjon som ikke må ta slutt etter halvannet år.

Til alle dere som stod fram vil jeg si: takk for motet deres. Takk for at dere stod frem. Og til helsike med de som kjempet mot dere.
Det er kvinnedagen i dag. Men ordet likestilling rommer så mye mer. Det handler om like muligheter for alle, uten at vi skal være like. Jeg har også ansvaret for skeives rettigheter, og for folk med ulike funksjonsnedsettelser.

Og la meg begynne med det siste. La oss slutte å snakke om funksjonshemming, og begynne å snakke om funksjonsvariasjoner slik de gjør i Sverige og Danmark. Funksjonsvariasjon er et sabla godt ord, fordi da angår det oss alle.

For en funksjonsnedsettelse blir først en funksjonshemming når gapet mellom de personlige forutsetningene og samfunnets krav blir for store. Og det er vår jobb å minke det gapet.

For få uker siden fikk jeg overlevert en rapport fra Bufdir og Institutt for Samfunnsforskning med nedslående tall. Skeive personer er betydelig mer utsatt for hatytringer enn andre i samfunnet. Ytringer som også blir til vold.
Vi kan ikke ha et samfunn hvor du må venne deg til hat.

Vi skal ha et samfunn hvor ytringsfriheten står sterkt og hvor terskelen for å delta i den offentlige debatten er lav.
For hver person som vegrer seg for å delta fordi de har blitt trakassert eller hetset.
For hver person som gir seg før de har begynt, fordi de ser hva andre må gjennomgå.
Så dør demokratiet litt.

Derfor jobber Venstre for inkludering. Og det har vi gjort siden vi ble stiftet, og vår grunnlegger Johan Sverdrup stiftet fellesskolen. Fordi han ville inkludere alle i demokratiet på like vilkår.

Skole

I Venstre har vi lenge vært opptatt av å forenkle læreplanene og gi lærerne større frihet i klasserommet. Nå har vi muligheten til å gjennomføre det. Forenkling og mindre detaljstyring. Fordi vi har tillit til lærerne. Fordi vi tror kloke, gode lærere som kan faget sitt, er de beste til å gi elevene det de trenger for å mestre morgendagen.

Gjennom mange år har vi satset på lærerne. Vi har fått på plass en femårig lærerutdanning, og et enormt løft i etter- og videreutdanning.

Vi har satt karakterkrav som bidrar til at rekordmange studenter nå søker seg til lærerutdanningen, selv om det blir vanskeligere å komme inn.

Vår langvarige satsning på videreutdanning har bidratt til å inspirere og motivere lærerne og rekordmange lærere søker nå om videreutdanning. Det er å ta barna våre og morgendagen på alvor.

Fordi vi vet at læreren er den aller viktigste for elevenes læring. Og vi har tillit til den jobben tusenvis av lærere gjør hver dag i små og store klasserom over hele landet. Og jeg vet at dere Venstre-folk kjemper for det hver dag.

Vi må ta noen kraftige grep for å løfte guttene i skolen. Og Venstre har tre konkrete forslag.

Det første er fleksibel skolestart.

Vi vet at det er store forskjeller på modenhet i barn som er født i januar og barn som er født i desember. Størst er forskjellen mellom en jente født i januar og en gutt født i desember.

Hvordan kan vi sikre at en gutt født i desember får like muligheter til å lykkes på skolen og på andre arenaer som en jente født i januar?

Vi gir svært få barn tillatelse til å få fremskutt eller utsatt skolestart i dag. Men jeg håper dere har planer om å sette i gang forsøk med fleksibel skolestart i deres kommuner.

For det viktigste er ikke at alle barn starter på skolen den høsten og i det kalenderåret de fyller 6, men når de faktisk er klar for det. Større fleksibilitet vil lønne seg, fordi det er å gi alle like muligheter for å lykkes.

Det andre er å løfte spesialundervisningen. 70 % av barna som får spesialundervisning er gutter. Og ettersom kjønnsforskjellene forverres med årene er det et tegn på at undervisningen ikke virker.

Vi vil at de flinkeste folkene skal følge opp de barna som har størst behov. I dag fyller pedagogene ut papirer mens assistenter jobber med barna. Vi har kompetansekrav til lærere, mens elever som trenger ekstra oppfølging møtes av ufaglærte assistenter.

Vi må snu den pyramiden. Flere faglærte lærere inn i de første skoletrinnene, mindre byråkrati i spesialundervisningen, slutt å bruke ufaglærte assistenter på de barna som trenger det mest.
Det er en skolereform som hadde tatt bort mye stigma, gitt barna en god start og sørget for at vi bruker de beste lærerne på de barna som trenger det mest.

Gratis kjernetid i barnehagene har vært en viktig Venstresuksess. Og den tredje tingen Venstre vil jobbe for, er gratis kjernetid i SFO. Og kvaliteten må opp. SFO både må og skal være noe annet enn en oppbevaringsplass med tilsyn og posesuppe.

Grønt næringsliv

Venstre har alltid hatt et hjerte for gründerne. Norge skal gjennom en svær omstilling, og det er mange nye arbeidsplasser som skal erstatte de gamle.

Da må vi heie på de som satser litt ekstra, de som tør å miste litt fotfeste og forfølge en idé. Og klarer vi å lage et samfunn som heier på dem, så har jeg troa på framtida og på morgendagen.

Bedriftene er ryggraden i ethvert lokalsamfunn. Ei bygd uten et sunt næringsliv er ei bygd uten bæreevne. En by uten et levende næringsliv, er en døende by. Ei bygd basert på gårsdagens løsninger vil slite i møte med morgendagen.

Derfor må vi i Venstre få med oss hele regjeringen på å løfte småbedrifter, gründerskap og innovasjon, mens alle Venstres lokalpolitikere må gå til valg på å dyrke frem de nye bedriftene i deres kommuner.

Det er næringslivet som bærer det velferdssamfunnet vi alle er glade i på sine skuldre. Det må vi aldri glemme.
Det er derfor vi heier på dem som faktisk vil skape, som vil satse og ta risiko, som vil utvikle landet, regioner og kommuner gjennom attraktive arbeidsplasser, verdiskaping og endringer til bedre for oss alle.

Klimaendringene krever omstilling til en økonomi hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Gjennom utvikling av ny teknologi og nye forretningsmodeller legges både grunnlaget for å redusere utslipp i Norge og for global eksport av klimaløsninger.

Men vi kan ikke gi gårsdagens svar til morgensdagens bedrifter.
Norge trenger faktisk mer radikal tenkning for å lykkes med det grønne skiftet. Men vi kan klare det. Vi har: Høyt utdanningsnivå, avanserte brukere, utstrakt bruk av teknologiske løsninger, og ikke minst, vi lever i et samfunn med små forskjeller.

Lokalvalget

Venstre er et grønt næringsparti og et liberalt kunnskapsparti. Et moderne parti som ser fremover, ikke bakover. Dét er en god profil for lokalvalget vi skal inn i.
Men ja, vi har en stor utfordring foran oss. En utfordring som akkurat nå kanskje oppleves som litt i overkant stor, men som på ingen måte er umulig. Som vi må løse som et lag. Som jeg lover å hjelpe dere med å løse lokalt, og som dere må hjelpe meg med å løse nasjonalt.

Vi må framsnakke hverandre. Vi må hjelpe hverandre til å formidle alt det vi får til. Og vi må hjelpe hverandre med å vise at Venstre betyr en forskjell.
Det er veldig mye i norsk politikk som ville vært annerledes uten Venstre. Det er veldig mye av regjeringens politikk som ville har vært annerledes uten Venstre.

Veldig mange av gjennomslagene våre, er nå øverst på regjeringens skryteliste og alle er for politikken:

  • Gratis eller billigere barnehage for barn i lavinntektsfamilier.
  • El-bilpolitikken som fører til at nesten hver annen nybil som selges er en nulluslippsbil.
  • Femårig lærerutdanning og et videreutdanningsløft som fører til at det er de beste som nå vil bli lærere og som er selve grunnlaget for framtidens skole.
  • Rusreformen som gjør at de med rusproblemer møtes med omsorg og ikke straff.

Det var bare noen eksempler.

For noen minutter siden avsluttet finansminister Siv Jensen en pressekonferanse. Der fortalte hun at Regjeringen i dag har lagt frem en melding for Stortinget der vi legger opp til at Statens pensjonsfond utland skal selge seg ut av såkalte oppstrømsselskaper i energisektoren. Dette er selskaper som hovedsakelig driver med leting og produksjon av olje og gass. Det hadde ikke skjedd uten Venstre.

Det hadde ikke skjedd uten Venstre.

Vi må spille på lag med våre fantastiske lokale kandidater, bidra til at dere får løftet sakene dere går til valg på, enten det handler om å sette ned prisen på månedskortet i Oslo eller gi befolkningen i Alta et bedre helsetilbud.
Vi må ta større plass i regjeringen. Venstre er tuftet på samarbeid, og vi tror på kompromissets kraft langt inn i sjela. Men det kan bli for mye av det gode.

Vi må ta mer plass i regjeringen, vi må bli flinkere til å dyrke seire i stedet for tap, og vi må vinne flere saker som er viktige for folk i hverdagen.

Og vi må bygge profiler på de viktigste sakene våre, som også er viktige for folk i hverdagen.
Som det grønne næringspartiet som jobber dag og natt for at den omstillingen vi skal gjennom skal bli en ny mulighet for landet vårt, med et næringsliv som skaper vekst og verdier over hele landet.

Som det liberale kunnskapspartiet som vil gi alle elever like muligheter til å lykkes i livet, uansett hvilken bakgrunn de har. Fordi kunnskap er makt, og kunnskap gir mennesker frihet i sitt eget liv.

Jeg er stolt av å lede åpenhetspartiet som løfter lokaldemokratiet og tilliten mellom folk.
Til alle dere som stiller til valg denne høsten: når dere går ut herfra vil jeg at dere skal huske på at Venstre er et parti som tror på folk, som tror på næringslivet og som tror på kunnskap.

Uansett hvor vi bor, uansett hvem vi er, så er vi sosialliberale folk som tror på framtida. Som kjemper for det som er viktig for folk, på vegne av folk og i samarbeid med folk.

Og det betyr noe at det sitter en Venstre-politiker i kommunestyret som virkelig vil noe for lokalsamfunnet sitt.
Takk til alle dere som vil stille til valg for å bygge samfunn nedenfra.

Godt landsmøte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**