Sarpsborg Venstre representert på landsmøtet

Viken Venstres 4. kandidat Finn Erik Blakstad og lokallagsleder i Sarpsborg Venstre Hege Nålsund på landsmøtet

 

 

Lokallagsleder i Sarpsborg Venstre Hege Nålsund deltok i helgen på Venstres landsmøte i Stjørdal. På møtet ble det vedtatt mye god Venstrepoltikk som er relevant for oss i Sarpsborg.

 

 

Bedre tannhelse

Venstre mener at den offentlige tannhelsetjenesten må utvides, slik at flere enn i dag får støtte til både ordinær tannbehandling, og til større inngrep. For oss i Venstre er tenner og munnen en del av kroppen. Vi mener derfor at tannhelse på sikt må bli en likeverdig del av folketrygden.

Les mer om Venstres tannhelsepolitikk her

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Venstre mener ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning for å sikre likeverdig deltakelse i samfunnet som bør rettighetsfestes på linje med andre tiltak for å sikre likeverd og ikke-diskriminering.

Les mer om våre ønsker for BPA-ordningen her

 

Se også Trines tale til landsmøtet:

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**