Viktig å bevare å bevare vår nære historie

Sola Venstre

Venstre ønsker at Sola kommune i enda større grad skal kunne bevare vår nære historie og tilrettelegge for både gode utstillingsområder for Sola krigshistorisk museum nede ved Sola sjø, samt sikre at samlingen deres på Sola blir bevart. Venstres representant i Utvalg for oppvekst og kultur, Anja Berggård Endresen, tar derfor opp denne saken denne uken når utvalget møtes.

Hun ønsker en redegjørelse på følgende:
Etableringen av et visningsområde for Krigshistorisk museum nede ved Sola sjø? Når forventes dette å være ferdig og hva skal stilles ut fra samlingen til Krigshistorisk museum?
Hvordan ivaretar man resten av samlingen til krighistorisk museum? Hva slags hensiktsmessige lokaler tilbys Krigshistorisk museum knyttet til å både lagre resten av samlingen samt ha hensiktsmessige lokaler for å både arbeide med militære kjøretøy samt ha lokaler som gjør det mulig å samles for sosiale lag?
Berggård Endresen understreker at det er viktig med gode utstillingsplasser som gjør at folk får ta del i den historiske dokumentasjonen som er gjort. Men, hun fremhever videre at hun er bekymret for om dette går på bekostningen av resten av samlingen som museet har? samlingen utgjør både reservedeler til kjøretøyene, men også ting som de bruker for å bytte til seg andre deler av historisk interesse. Således er samlingen også en del av museets “kapital” understreker hun. Da må vi som kommune sikre både forsvarlige lokaler til dette samt, sikre menneskene bak museet en arena der de kan arbeide med kjøretøyene samt ha rom hvor de kan samles utenfor verkstedsområdene.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**